Avgörande molekylära och beteendemässiga faktorer för kognitiv hälsa och kroppsviktskontroll

Genom att använda intranasal administration av insulin – vilket ger en direkt transport till hjärnan – har vi visat att insulin förbättrar hippokampus- och prefrontalberoende minnesfunktioner hos friska personer.

Dessa resultat har replikerats hos patienter som lider av tidig Alzheimers, vilket tyder på att den kognitiva försvagning som associeras med sjukdomen, kan vara en konsekvens av störd CNS-insulinsignalering. Med hjälp av studier på både människor och på djur, driver vi denna forskning med speciellt fokus på de mekanismer genom vilka CNS-insulin påverkar både kroppsviktskontroll och formering av minne. Genom att använda tekniker såsom funktionell och strukturell magnetresonanstomografi, så undersöker vi även hur olika livsstilsfaktorer (matvanor, träning, TV-tittande) påverkar funktionen och strukturen i hjärnregioner som är involverade i skapande av minne, impulskontroll och kroppsviktsreglering.

Utvalda publikationer från vår grupp:

1)Intranasal insulin improves memory in humans. Psychoneuroendocrinology. 2004 Nov;29(10):1326-34. FIRST STUDY WHICH DEMONSTRATED THAT INTRANASAL INSULIN IMPROVES MEMORY IN HUMANS

2)Intranasal insulin enhances postprandial thermogenesis and lowers postprandial serum insulin levels in healthy men. Diabetes. 2011 Jan;60(1):114-8.

3)Brain Insulin Signaling and Alzheimer's Disease: Current Evidence and Future Directions. Mol Neurobiol. 2011 Dec 29. [Epub ahead of print]

4)Impaired insulin sensitivity as indexed by the HOMA score is associated with deficits in verbal fluency and temporal lobe gray matter volume in the elderly. Diabetes Care. 2012 Mar;35(3):488-94.

5)Lifestyle determinants of the drive to eat: a meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2012 July 25. [Epub ahead of print]

6)Late-life obesity is associated with smaller global and regional gray matter volumes: a voxel-based morphometric study. Int J Obes (Lond). 2012 Jan 31.

7)Association between physical activity and brain health in older adults. Neurobiol Aging. 2012 May 14. [Epub ahead of print]

8)Dietary intake of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids is linked to gray matter volume and cognitive function in elderly. Age (Dordr). 2012 Jul 13.

 

Kontakt

Gruppledare:

Prof. Helgi Schiöth

e-mail: helgi.schioth@neuro.uu.se

Kontakt

Christian Benedict

Christian Benedict, forskare, docent

e-mail: christian.benedict@neuro.uu.se

Twitter: https://twitter.com/christi17855128

Facebook: Sleep science (public group)