Central reglering av födointaget

Födointag är en av de mest grundläggande och komplexa fysiologiska processerna hos ryggradsdjur. Vi och ett antal andra forskargrupper har identifierat flera neuropeptider och dess receptorer för central regulering av anorexiska eller orexiska signalmolekyler (Cone, Nat Neurosci. 2005, Morton et al., Nature. 2006, Schiöth, CNS Neurol Disord Drug Targets, 2006, Lagerström and Schiöth, Nature Reviews Drug Discovery, 2008, Olszewski et al., Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2008, Rask-Andersen et al., Brain Res. Rev. 2010, Rask-Andersen et al. Nature Reviews Drug Discovery, 2011, Schiöth et al., Mol Neurobiol. 2012, Alsio, et al., Frontiers in Neuroendocrinology, 2012, Chapman et al., Am J Clin Nutr, 2012, Jacobsson et al., Obesity Reviews, 2012). Medan vi riktar grundläggande frågor mot orexigen/anorexigen signallering rör vi oss samtidigt mot mer integrerade frågor relaterat till molekylära mekanismer, som initiering och terminering av födointagsbeteende, urspunget för drivkraften att äta till följd av hunger, belöning och andra funktioner så som minne och kognitiva funktioner. Beroendelikt beteende och molekylär adaption vid överätande är av särskilt intresse. Det är också viktigt att kunna skilja mellan faktorer som initierar eller transporterar signalerna och hur patologiskt ätbeteende kan förorsakas genom brister i dessa processer. Vi använder oss av genetik och beteendemetodik i både djur och humanstudier.