Se samtliga publikationer

Funktionella och genetiska studier av NPY-systemet

I däggdjur stimulerar NPY aptit huvudsakligen via receptorsubtyperna Y1 och Y5 medan den besläktade endokrina tarmpeptiden PYY hämmar aptit via receptor Y2 och den pankreatiska polypeptiden (PP) hämmar aptit via Y4. Framtida läkemedel skulle därför kunna vara agonister som verkar på Y2 och Y4. Vi undersöker de ligand-bindande egenskaperna hos människans Y2-receptor genom att använda en stor panel av modifierade receptorer som uttrycks i odlade däggdjursceller. Vi har identifierat viktiga interaktionspositioner mellan peptider och receptorer och håller nu på att undersöka selektiviteten hos peptiderna för de olika receptorsubtyperna. Resultaten kommer att förbättra de strukturella receptormodellerna och möjliggöra utveckling av selektiva läkemedel för aptithämning. Vi har också börjat undersöka hur släktingar till NPY-receptorerna, exempelvis PRLH-receptorer och QRFP-receptorer, har evolverad selektivitet för sina peptider efter duplikation från en gemensam ursprunglig receptorgen.

Nya resultat har visat att PP-receptorn Y4 är associerad till fetma hos barn och kroppsvikt hos vuxna. Våra funktionella studier i odlade celler har visat att en receptorvariant har minskad signalering. Vi undersöker nu den komplicerade genetiken för denna gen som uppvisar både kopieantalsvariation (CNV) och nukleotidpolymorfier (SNP). Vår hypotes är att ett minskat antal genkopior leder till minskad mättnad vilket resulterar i ökat matintag och så småningom fetma.

 

Projektmedlemmar:


Bo Xu
Jasna Pruner
Kataryna Lapshyna
Christina Bergqvist
Nina Mohell
Ingrid Lundell

 

Kontakt

Dan Larhammar

Gruppledare:

Prof. Dan Larhammar

e-mail: dan.larhammar@neuro.uu.se

Aktuella tjänster

För tillfället finns inga lediga tjänster.