Se samtliga publikationer

Evolutionen av färgseende hos ryggradsdjur

Många genfamiljer är inblandade i seende hos ryggradsdjur. Vi har tidigare funnit att duplikationerna av genomet i den tidiga evolutionen av ryggradsdjur resulterade i genkopior som blivit specialiserade på utrryck i antingen tappar eller stavar, dvs på färgseende respektive seende i svagt ljus ("mörkerseende"). En överraskande slutsats av dessa jämförelser är att färgseende verkar ha uppstått före svagljusseende. Vi undersöker nu ett stort antal genfamiljer i signaleringen för synsignaler från själva ljusreceptorerna, opsinerna, via transduciner och vidare till andra komponenter. Utbredningen av mRNA för genkopiorna i olika celltyper i ögats näthinna undersöks nu med in situ-hybridisering i zebrafisk, en art som har kvar mycket mer av det ursprungliga färgseendet än däggdjur. Dessutom har zebrafisken tillsammans med de övriga egentliga benfiskarna (teleosterna) den tredje tetraploidiseringen som resulterade i ytterligare genduplikat för transduciner och andra familjer av signaltransduktionsgener. Således har tetraploidiseringarna banat väg för detaljerna i ryggradsdjurens färgseende genom att åstadkomma ytterligare genkopior som kunnat evolvera nya funktioner och mer specialiserade funktioner.

 

Projektmedlemmar:

Xesus Abalo
David Lagman
Daniel Ocampo Daza
Christina Bergqvist

 

Kontakt

Dan Larhammar

Gruppledare:

Prof. Dan Larhammar

e-mail: dan.larhammar@neuro.uu.se

Aktuella tjänster

För tillfället finns inga lediga tjänster.