Se samtliga publikationer

Evolution av genfamiljer i neuronala och endokrina genfamiljer hos ryggradsdjur

Våra studier av flera neuronala och endokrina genfamiljer hos ryggradsdjur har visat att många familjer fyrdubblade sitt antal i de två tidiga tetraploidiseringarna. Dessa omfattande duplikationer har expanderat och förfinat exempelvis det opioida systemet som är inblandat i smärt- och belöningsmekanismer. Evolutionen av NPY-systemet har visat sig vara än mer komplicerad och våra resultat efter många års arbete visar att det mesta av komplexiteten uppstod mycket tidigt i ryggradsdjurens evolution, före uppkomsten av ryggradsdjur med käkar (gnathostomer).

Först skedde en lokal triplikation av en NPY-receptorgen varpå följde de två fördubblingarna av genomet vilket resulterade i sju NPY-receptorer hos ryggradsdjurens omedelbara föregångare. Till vår förvåning har det visat sig att däggdjuren förlorat 2-3 av dessa receptorer medan andra utvecklingslinjer som broskfiskar (hajar och rockor) och den berömda kvastfeningen Latimeria chalumnae har kvar alla sju. De egentliga benfiskarna har fått extra kopior av både NPY och PYY i sin tetraploidisering. Vi undersöker nu även receptorfamiljer som är nära släkt med NPY-receptorfamiljen, men som binder andra neuronala och endokrina peptider.

Andra projekt omfattar tillväxthormon och prolaktin och deras receptorer liksom några av de viktigaste regulatorerna av frisättningen av tillväxthormon, nämligen den stora familjen av somatostatin-receptorer. Familjen av oxytocin- och vasopressinreceptorer expanderade också i tetraploidiseringarna och åter har däggdjur förlorat en av de ursprungliga receptorerna. Både de spänningsaktiverade natriumkanalerna och kalciumkanalerna duplicerade i tetraploidiseringarna. Deras genfamiljer är viktiga för neuronal signalering vid exempelvis smärta.

 

Projektmedlemmar:


Daniel Ocampo Daza
David Lagman
Jenny Widmark
Bo Xu
Jasna Pruner
Christina Bergqvist
Ingrid Lundell
Lars G. Lundin
Ingrid Lundell
Lars G. Lundin

 

 

 

Kontakt

Dan Larhammar

Gruppledare:

Prof. Dan Larhammar

e-mail: dan.larhammar@neuro.uu.se

Aktuella tjänster

För tillfället finns inga lediga tjänster.