Se samtliga publikationer

Mitt svar 2001-10-08

Svar på Susanna Ehdins ebrev från 01-10-06

 

Nedanstående brev skickades till Susanna Ehdin 01-10-08 som svar på ett öppet brev till mig som finns på hennes websida http://www.emovere.se/aktuell_info.html (Ehdin tog emellertid bort denna information från sin websida 01-10-22).

 

Hej Susanna!

Här är mitt svar på det brev till mig som du lagt ut på din hemsida. Jag hoppas att du återger mitt svar i dess helhet. Det kan även läsas på min hemsida http://www.bmc.uu.se/~danl/tillehdin.html.

Det är intressant att du tar kontakt med mig nu när din kommersiella verksamhet verkar kunna hotas av den vetenskapliga kritik som jag och andra riktat mot många av dina påståenden. Det är också intressant att notera att du för din läsekrets censurerat det ebrev jag skickade till några forskarkolleger genom att avlägsna länkarna om förvillarpriset och till våra artiklar som i detalj beskriver de felaktigheter och överdrifter du spritt: http://www.physto.se/~vetfolk/ehdin/.

Uppenbarligen litar du inte på att människor ska kunna göra en saklig bedömning av vår kritik. Mina medförfattare och jag har noggrannt refererat till de vetenskapliga studier som motsäger dina vådliga överdrifter. Att redovisa faktaunderlag och källor är en viktig princip inom all vetenskaplig verksamhet, det var just om detta vår kritik i Läkartidningen handlade. Ditt påstående att vi inte vill diskutera sakfrågor är därför ren lögn. Däremot undvek du själv att redovisa underlaget och hänvisade till din hemsida "för kommande information". Nästan ett år senare väntar vi fortfarande.

Det förefaller som du betraktar säljupplagor och antal hemsidebesökare som bevis för att det du säger är sant. Lyckligtvis är det inte så att dina många hälsofarliga påståenden blir sannare genom att dina böcker marknadsförs intensivt av dig själv och bokförlaget Forum.

Eftersom vi tidigare påpekat flera av dina påståenden som kan få hälsofarliga konsekvenser är det märkligt att du ber mig upprepa dem för dina läsare. Här är några av dina farligaste utsagor:

• "Att förkylningar, infektioner och influensa orsakas av bakterier eller virus är en myt. Den egentliga orsaken är näringsbrister i kroppen, vilket i sin tur gör det möjligt för bakterier och virus att komma in och få fäste i vår varma, fina kropp."

• "Ett starkt qi är skyddande, det ger ett starkt immunförsvar och man blir inte ens mottaglig för virus- och bakterieinfektioner."

• [Råd riktat till kvinnor med hårda klumpar i brösten:] "genom att byta till essentiellt fett, till exempel kallpressad olivolja kan brösten bli mjuka igen efter ett år".

• "gravida och ammande kvinnor bör äta mer fet fisk"

Ovanstående påståenden kan leda till att människor slutar ta viktiga läkemedel mot infektionssjukdomar, utsätter sig för onödig smitta, underlåter att undersöka möjliga brösttumörer respektive får i sig för alltför stora mängder miljögifter.

Följande av dina uttalanden är våldsamt överdrivna och kan skapa onödig oro och ångest:

• "Ge aldrig barn mat som lagats eller värmts i mikrovågsugn"

• "Sanningen är att socker är en drog som är lika beroendeframkallande som nikotin och heroin."

• "…när ungdomar vänjer sig vid att dricka en stor mängd läsk bäddar man för ett framtida beroende av alkohol."

• "Vid en studie av fysiska prestationer lyckades de personer betydligt bättre som hade en puls- och andningsfrekvens som var jämnt delbar med ett heltal, till exempel 25 andetag på 100 hjärtslag i stället för på 87."

• "Ålderssjukdomar beror inte på åldern - de beror på ett felaktigt leverne."

Om du anser att det är smutskastning att påpeka dessa fel och överdrifter så beror det förmodligen på att du inte förmår skilja på dig själv och de påståenden du sprider. Jag anser att du ringaktar och förolämpar dina läsare genom att på detta oansvariga sätt förvanska fakta och undanhålla väsentlig information.

Många människor har hört av sig och tackat för att vi granskat dina vilseledande och felaktiga påståenden, framför allt dietister och läkare men även många icke-experter som misstänkt att mycket var galet men inte haft överblick för att kunna göra en helhetsbedömning.

Jag betvivlar inte att du är en skicklig och inspirerande föreläsare. Men detta ger dig i så fall ett ännu större ansvar för att den information du förmedlar är korrekt och balanserad. Det som är så farligt och bedrägligt med din verksamhet är att viss information är helt korrekt men blandas med misstolkningar, grova överdrifter och rena myter, allt i ett förment skimmer av vetenskaplighet.

Ditt påstående i Läkartidningen att "hela 99,99 procent av våra gener var bildade innan jordbruket utvecklades för 10.000 år sedan" är ett oskyldigt men mycket typiskt exempel på detta. Vilka 3-6 gener i människans arvsmassa skulle ha uppstått under de senaste 10.000 åren? Siffran är tagen ur luften men den oinitierade läsaren kan komma låta sig imponeras av dina påhittade sakuppgifter. Din bok "Den självläkande människan" innehåller ett stort antal sådana exempel.

Jag kommer självfallet att fortsätta granska dina påståenden. Dessutom är vi nu många som gör det: forskare, journalister och privatpersoner som reagerat över dina märkliga utsagor hör ideligen av sig. Mest av allt hoppas jag naturligtvis att du själv ska granska dina källor och noga bedöma deras rimlighet och trovärdighet och vilka slutsatser som kan dras.

Det är också angeläget att du korrigerar dina många tidigare påståenden som saknar stöd och som är direkt hälsofarliga. Viljan och förmågan att erkänna och korrigera sina misstag är viktiga egenskaper inom vetenskaplig verksamhet. Och det är viktigt att göra detta medan det fortfarande är möjligt att backa, medan det fortfarande finns någon trovärdighet kvar att försvara.

Med vänlig hälsning

Dan Larhammar

Kontakt

Dan Larhammar

Gruppledare:

Prof. Dan Larhammar

e-mail: dan.larhammar@neuro.uu.se

Aktuella tjänster

För tillfället finns inga lediga tjänster.