Se samtliga publikationer

Apropå bloggkommentarer 21-25 november 2009 av Bo Zackrisson (föreningen SARA), Annika Dahlqvist och Sanna Ehdin

Apropå bloggkommentarer 21-25 november 2009 av Bo Zackrisson (föreningen SARA), Annika Dahlqvist och Sanna Ehdin

Den 20 november skrev jag en notis på Vetenskap och Folkbildnings webb om att den pseudovetenskapliga föreningen SARA gett sitt årliga pris, Gnistan-priset, till läkaren Annika Dahlqvist. SARA ger ut tidskriften "2000-talets vetenskap" som skrivit okritiskt om en rad grovt pseudovetenskapliga alternativmedicinska behandlingsmetoder. Annika Dahlqvist har gjort kontroversiella uttalanden i media och i artiklar där hon bland annat på tvivelaktiga grunder ifrågasätter värdet av vaccination mot svininfluensan. Min notis gick ut på att SARA genom sitt pris ytterligare undergräver Annika Dahlqvists trovärdighet. Efter några korrigeringar och förtydliganden finns min notis att läsa här.

Den 21 november kommenterade Bo Zackrisson (BZ), chefredaktör för 2000-talets vetenskap, min notis på sin blogg och dagen efter gjorde även Annika Dahlqvist det på sin blogg med hänvisning till BZ. Den 23 november skrev Sanna Ehdin en kommentar på sin blogg. De tre personerna har dessutom skrivit kommentarer på varandras bloggar. Debatten har även förts på det debattforum som tillhandahålls av Vetenskap och Folkbildning.

Länkar till bloggarna har funnits här men är borttagna eller fllyttade till okända platser:

Bo Zackrissons blogg

fortsättning här: Bo Zackrisson del 2

Annika Dahlqvists blogg

Sanna Ehdins blogg

De tre bloggskribenternas kommentarer går ut på att jag skulle befinna mig i en jävssituation eftersom jag skulle vara "lierad med läkemedelsindustrin" genom att min hustru är konsult åt läkemedelsföretag. De tjänster som hon tillhandahåller i sitt enmansföretag gäller regulatorisk support vilket går ut på att se till att läkemedelsföretagens dokumentation om läkemedel är fullständig och uppfyller de krav som läkemedelsmyndigheter ställer, särskilt med avseende på kemisk-farmaceutiska aspekter. En viktig del i detta arbete är att för läkemedelsföretagen tolka och förklara myndigheternas regelverk.

Det är en smula komiskt att läsa bloggarnas konspirationsteorier just nu när jag undervisar på flera kurser på läkarprogrammet och biomedicinprogrammet om läkemedel, inte blott om deras effekter och mekanismer utan också om bland annat läkemedelsbiverkningar, interaktioner, läkemedelsmissbruk (t ex Rohypnol), läkemedel med blygsamma effekter, placebo, överanvändning av läkemedel (antibakteriella medel), läkemedel som dragits in pga biverkningar (t ex Acomplia) och läkemedelsskandaler (t ex Vioxx). Allt detta är en självklar del av stoffet i farmakologikurser.

Som jag understryker i min undervisning så finns i huvudsak två slags behandlingar: de som är evidensbaserade och de som inte är det (eller som till och med är orimliga). Detta gäller oavsett behandlingsmetodernas ursprung. Vidare måste behandlingars utsikter att ge effekt ställas i relation till deras biverkningar och kostnader.

För att ta del av vad evidensbaserad medicin innebär rekommenderar jag Bo Zackrisson, Annika Dahlqvist och Sanna Ehdin att läsa exempelvis Ragnar Levis artikel i Folkvett med titeln "Finns det fakta bakom rubrikerna?" och hans böcker "Evidensbaserad sjukvård" och "Vettigare vård".

Sanna Ehdin har i flera blogginlägg berättat om en skrivelse hon gjort till "Kungliga Vetenskapsrådet", där hon hävdar att jag skulle ha ingått i deras etiska råd, och där hon anser att jag förtalat och ärekränkt henne. Hon har skrivit att efter hennes brev "löstes det etiska rådet upp med omedelbar verkan". Uppenbarligen vet Sanna Ehdin inte vilka instanser hon skrivit till och har inte läst deras svar till henne. Detta är vad som skett enligt de dokument jag tagit del av:

Sanna Ehdin skrev 080511 till generaldirektören för Vetenskapsrådet. Jag ingår i deras expertgrupp för frågor om oredlighet i forskningen sedan den inrättades 2002. VR har flera gånger haft för avsikt att avsluta denna tillfälliga expertgrupp som tillsattes för att fylla det vakuum som rått i Sverige beträffande granskning av misstänkt forskningsfusk. Först nu är en ny organisation äntligen på gång och vi hoppas kunna avsluta våra sista utredningar i början av 2010. VR svarade Ehdin 080630 att de har orubbat förtroende för mig. Jag ingår fortfarande i expertgruppen.

Dessförinnan hade Sanna Ehdin skrivit ett liknande brev till Rektor för Uppsala universitet 080131. Hennes brev till rektor finns här:

Ehdins brev till rektor 2008-01-31

Med anledning av Sanna Ehdins brev skrev jag följande svar som beskriver och kommenterar delar av hennes verksamhet som förespråkare för pseudovetenskapliga behandlingsmetoder:

Mitt svar på Ehdins brev 2008-02-27 Notera särskilt mina påpekanden om de vilseledande referenserna i Ehdins brev till Rektor.

Uppsala universitet meddelade Ehdin 080310 att de inte avser att vidta några åtgärder med anledning av hennes brev.

Ehdin skickade kopior av sina båda brev till forskningsministern och universitetskanslern.

Slutligen kan man fundera över vilket ekonomiska utbyte som diskussioner om alternativmedicin kontra evidensbaserad medicin kan tänkas ge Bo Zackrisson som är redaktör på tidskriften 2000-talets vetenskap och Sanna Ehdin som är verksam som föreläsare och bokförfattare om alternativmedicinska metoder.

/Dan L.

Kontakt

Dan Larhammar

Gruppledare:

Prof. Dan Larhammar

e-mail: dan.larhammar@neuro.uu.se

Aktuella tjänster

För tillfället finns inga lediga tjänster.