Pseudovetenskap, egna artiklar

Innehåll:

Debatt och artiklar om pseudovetenskap

Debatt om Kolloidalt silver

Kommentarer till förespråkare av kolloidalt silver, Sven Erik Nordin och Ulf Bittner.

Sanna Ehdins brev 2008 till Rektor för Uppsala universitet

I ett brev till Uppsala universitets rektor Anders Hallberg daterat 2008-01-31 anklagades jag av Sanna Ehdin för att bedriva en privat förtalskampanj mot henne. Hon skrev att jag bedriver smutskastning och "angriper i stort sett allt" som hon skriver. Ehdin ifrågasatte om jag får framföra min kritik mot hennes påståenden med användande av min professorstitel och på Uppsala universitets webbsidor (trots att min kritik finns publicerad i två vetenskapliga tidskrifter och trots att Ehdin själv vid flera tillfällen fört debatt mot mig på sina egna webbsidor - men sedan tagit bort dessa efter att jag bemött dem).

Ehdins brev till Rektor har diarienummer UFU 2008/199 4.7 och är offentlig handling. Ehdin skickade kopior av brevet till Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg och till universitetskansler Anders Flodström.

Jag ombads av medicinska fakultetens kanslichef Doris Solander att svara på det som framförs i Ehdins brev. Mitt svar skickades till Medicinska fakultetens kansli 2008-02-27 och har registrerats med samma diarienummer som Ehdins brev. Kanslichef Solander meddelade Sanna Ehdin 2008-03-10 att Uppsala universitet inte avser att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av hennes brev.

Med tillstånd från kanslichef Doris Solander och vicerektor Ulf Pettersson återges här Ehdins brev till rektor 2008-01-31 och mitt svar 2008-02-27 på hennes anklagelser.

Tidigare beskrivning av debatten med Sanna Ehdin:

Obs! Jag har dessvärre inte fått Sanna Ehdins tillstånd att återge hennes repliker i Näringsforskning och Läkartidningen 2000. Jag gjorde därför länkar till dessa texter på hennes egna hemsidor. Emellertid ändrade hon sedan dessa sidors innehåll till reklam för några av hennes böcker. Jag har idag (2007-05-30) gjort nya länkar till hennes båda repliker.

"Hälsofarlig hälsoprofet" (pdf-format, 647 kB), Scandinavian Journal of Nutrition/Näringsforskning vol. 44 (2000), nr 2, s. 80-81. (Kritik av Susanna Ehdins påståenden.)

Replik från Susanna Ehdin: "Den tänkande och kännande människan", Scandinavian Journal of Nutrition/Näringsforskning vol. 44 (2000), nr 3, s. 123-124.

"Vilseledande information" (pdf-format, 500 kB), Scandinavian Journal of Nutrition/Näringsforskning vol. 44 (2000), nr 3, s. 125. (Replik på Susanna Ehdin.)

"Ansvarsfull populärvetenskaplig information - vilka krav bör ställas?" Paul Terry, Jennifer Lindblad och Dan Larhammar. Läkartidningen vol. 97 (2000), nr 42, s. 4755-4758. (Kritik av Susanna Ehdins påståenden.)

Replik från Susanna Ehdin: "Paradigmskifte i synen på hälsan och människan", Läkartidningen vol. 97 (2000), nr 48, s. 5677-5680.

"Värre kan det knappast bli!". Paul Terry, Jennifer Lindblad och Dan Larhammar. Läkartidningen vol. 97 (2000), nr 48, s. 5681. (Replik på Susanna Ehdin.)

För kritik av Susanna Ehdins påståenden, se även artikel i Friskispressen 2/2001 av Jenny Stålhammar, Annika Smedman, Johanna Helmersson och Brita Karlström.

Tidigare korrespondens med Sanna Ehdin:

Svar 011008 på Susanna Ehdins ebrev från 2001-10-06.

Svar 011013 på Susanna Ehdins försök till försvar från 2001-10-09.

011026 Ehdin vägrar redovisa referenser till sina påståenden och att göra hela debatten tillgänglig.

Svar 060917 på Sanna Ehdins ebrev med begäran att jag ska ta bort mina webbsidor med kritiska granskningar av hennes påståenden.

2008-02-23: Idag blev jag varse att Sanna Ehdin på sin webbsida med rubriken "Kritik" korrigerat ett av sina många potentiellt farliga tidigare uttalanden (tillägg 09-11-26: sedermera har hon bytt ut innehållet på denna sida så att den istället innehåller hennes vinjettsida - även tidigare har hon bytt ut innehållet på de sidor jag länkat till hos henne). Det framgår inte när denna webbsida med korrigeringen publicerades. Korrigeringen gäller följande:

I en tidiningsintervju med Sanna Ehdin, godkänd av henne själv, framförde hon rådet (riktat till kvinnor som har problem med att brösten känns som hårda klumpar) att "genom att byta till essentiellt fett, till exempel kallpressad olivolja kan brösten bli mjuka igen efter ett år". Intervjun gjordes av journalisten V. Toikkanen och publicerades i tidningen "Fit & Fun" nr 3, sid 28-31, 2000. I en artikel i Läkartidningen 97, sid 4755-4758, 2000 påpekade vi (Terry, Lindblad och Larhammar) att detta är ett riskabelt råd eftersom symtomet kan bero på andra och farligare orsaker. På sin webbsida bekräftar nu Ehdin att hon framfört rådet även på föreläsningar (hon kommenterar däremot inte den källa vi citerade) men tillägger dessbättre: "Givetvis ska man uppsöka läkare om man upptäcker minsta knöl i brösten".

Däremot vidhåller hon anmärkningsvärt nog att kroppens näringsstatus "avgör" mottagligheten för virus och bakterier. Hon ignorerar därvid betydelsen av flera andra viktiga faktorer såsom människans mottagarstrukturer ("receptorer") för bakterier och virus som kan variera mellan individer, andra sjukdomar som nedsätter immunförsvaret, och dosen av smittämnet. För den människa som helt saknar de receptorer som en viss bakterie eller ett visst virus använder för att kunna infektera spelar naturligtvis inte näringsstatus någon roll.

Debatt angående den pseudovetenskapliga föreningen SARAs pris till läkaren Annika Dahlqvist

Apropå bloggkommentarer 21-25 november 2009 av Bo Zackrisson, Annika Dahlqvist och Sanna Ehdin.

Andra artiklar om alternativmedicin

"Hälsoråd" som kan få farliga konsekvenser. krönika i Bergslagsposten 010421

"2002 - skördeår för entreprenörer inom alternativmedicinen". Hans Isaksson och Dan Larhammar. Läkartidningen vol. 100 (2003), nr 3, 144-147.

"Astrologi, parapsykologi och annan pseudovetenskap". Text skriven för Medborgarskolans skriftserie Mervetare, juni 2003.

"Pseudovetenskapens frestelser". Bi-lagan nr 2, sept 2003, sid 2-3. Tidskrift från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med syftet "inspiration och information för lärare i skolan".

"Reklamens fagra löften och pseudovetenskapens frestelser". Nyhetsbladet M•N•T (Matematik, naturvetenskap, teknik) för gymnasieskolan från förlaget Liber, nr 1/2004, sid 2-3.

Larhammar, D. Bedrägliga bantningsannonser och hälsofarliga hälsoprofeter. I "Myter om maten", ingår i serien "Forskare klargör" från Formas. Förlag Formas Fokuserar. Sid 191-201 (2004).

"Blodgruppsdieten: fantasier och kvacksalveri". Karin Nylund, Kerstin Sjölin, Gisela van der Ster och Dan Larhammar. Läkartidningen Vol. 101 (2004), nr 41, sid 3168-3172.

"Fakes and fraud in commercial diets." Scandinavian Journal of Nutrition/Näringsforskning 49, 78-80, 2005.

Avslöjande av kreationist-bluff

Creationist fraud - the Kuznetsov case

Tidningsartiklar baserade på intervjuer

"Han avslöjar bluffmakarna". Upsala Nya Tidning 021216, intervju gjord av Maria Person.

"Verkligheten behöver inte göras mer spännande". Värmlands Folkblad 030115, intervju gjord av Kent Sjögren.

"Han utmanar världens ovetenskap". Universen nr 5, 6 maj 2004, sid 12, intervju gjord av Johanna Rovira.

"Dan Larhammar - en svensk chefsskeptiker". Farmacevtisk Revy nr 7, 2004, sid 14-16, intervju gjord av Carl-Magnus Hake.

"Alternativmedicin kan vara farlig". ICA-kuriren nr 47, 2004, 12 nov 2004, intervju gjord av Fredrik Kullberg.

Alternativmedicin. Konsumentsidan, Upsala Nya Tidning, 29 nov 2004, sid 16, intervju gjord av Sanna Casson. Notera att det ej finns evidens för effekt av ljusterapi vid depression enligt SBU:s rapport 2007: http://www.sbu.se/Filer/Content0/Dokument/pressdepression.html