Se samtliga publikationer

Redaktörens enfald

[Publicerad i Svenska Dagbladet 990822 - återges här med författarens tillstånd]

Och enfaldigast av alla var redaktören. Så kan saken också sammanfattas. Larhammars text om Gud, tänkte jag, blir en bra och ganska beskedlig mjukstart inför mer kontroversiella essäer av sociobiologisk art. Men när jag lät den gå i tryck (24/7) var det som att utlösa en lavin. Telefonen ringde, faxen kved och mejlen svämmade över. Brevlådan ska vi bara inte tala om. Det kommer fortfarande inlägg, dagligen.

Samtider är inte en debattsida i vanlig mening, men att klippa av samtalet efter Stig Olssons genmäle (8/8) kändes orätt. Larhammar måste få försvara sig. Samtidigt ville jag trycka åtminstone någon av alla hans övriga kritiker. Därav dagens något udda lösning.

Carl-Magnus Stolt är verksam både som överläkare i Borås (hematologi/onkologi) och som professor i humanistisk medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hans inlägg liknar inget annat. Den hoppfullt försonliga tonen är i sammanhanget egen, och det han skriver är ovanligt också i det avseendet att man inte blir klok på om karln tror på Gud eller inte. Den saken har annars varit lätt att utläsa av nästan alla bidrag. Ateister och troende. För och emot.

Klart är dock att Carl-Magnus Stolt är en stor beundrare av den före detta skalbaggssamlaren, numera poeten, Tomas Tranströmer. Och då han delar denna böjelse med många andra, kan det vara värt att nämna att Tranströmercitatet är hämtat från Lennart Karlströms förnämliga bibliografi, utgiven i Västerås 1990.

Fredrik Sjöberg
Redaktör

Kontakt

Dan Larhammar

Gruppledare:

Prof. Dan Larhammar

e-mail: dan.larhammar@neuro.uu.se

Aktuella tjänster

För tillfället finns inga lediga tjänster.