Neuroteologi, egna artiklar

Innehåll:

Artiklar

Neuroteologi - människans benägenhet att tro på övernaturliga krafter. Dan Larhammar, 021010

Bokkapitel publicerat i Årsbok 2002 för Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR) med temat "Mellan vidskepelse och vetenskap. Att tro, att tvivla - och att veta." (sid 80-98). Redaktör: docent Olof Franck.

Uppenbarelsens neurobiologi - Dan Larhammar, SvD 990724

Vårt väsen trotsar vetenskapen - Stig Olsson, SvD 990808

Redaktörens enfald - redaktör Fredrik Sjöberg, SvD 990822

Är Gud ett hjärnspöke? - Carl-Magnus Stolt, SvD 990822

Varför förkasta bara tusen gudar? - Dan Larhammar, SvD 990822

Litteraturtips

Tidningsartiklar baserade på intervjuer


"Människan skapade gud?". Tidningen Vi 030227, sid 44-48, intervju gjord av Anita Sjöberg.