"Svar på Dan Larhammars kritik publicerad i Biologen 3/30"