Andra publikationer

Innehåll:

Populärvetenskapliga artiklar

Larhammar, D. Receptor-revolutionen. Svensk Farmaceutisk Tidskrift 96 (10), 32-33 (1992).

Larhammar, D. Review of "The Code of Codes" by Daniel J. Kevles & Leroy Hood. Lychnos (Annual of the Swedish History of Science Society) 303-304 (1994).

Larhammar, D. Brister och bluff i vetenskaplig studie som kritiserar evolutionen. Folkvett nr 3-4 (1994).

Larhammar, D. Darwins "Om arternas uppkomst" - grunden till vår insikt om oss själva. Humanisten nr 1, 5-7 (1995) och i Folkvett nr 1, 4-10 (1996).

Larhammar, D. Severe flaws in scientific study criticizing evolution. Creation/Evolution, issue 35, 1-3 (1994) and in Skeptical Inquirer, March/April, 30-31 (1995) and in "Encounters with the paranormal. Science, knowledge, and belief." Ed. K. Frazier. Prometheus Books, Amherst, N. Y., 105-106 (1998).

Larhammar, D. and Chatzidimitriou-Dreismann, C. A. "Hidden Messages in DNA?". Skeptical Inquirer 23(2), March/April 1999, 42-43.

Lewin, L. and Larhammar, D. Biologiska klockor. Naturvetenskapliga forskningsrådets årsbok 2000: "Har du tid?".

Larhammar, D. Framtidens neurofarmakologi. Medikament 2000 (maj), 15-16. (Temanummer om Hjärnåret)

Forskarutbildade kvinnors karriär - Dan Larhammar, Universitetsläraren. En förkortad version publicerades i Universitetsläraren nr 3, 2001.

Se även: Spelar barn roll? av Ann-Marie Pendrill publicerad i Universitetsläraren nr 14, 2000.

Larhammar, D. Teaching of basic sciences in integrated medical curricula. AMSE Newsletter (Association of Medical Schools in Europe) #26, May 2003, 11-12

Larhammar, D. Ska vi ta medicin mot evolutionen? I "Myter om maten", ingår i serien "Forskare klargör" från Formas. Förlag Formas Fokuserar. Sid 151-160 (2004).

Larhammar, D. Bedrägliga bantningsannonser och hälsofarliga hälsoprofeter. I "Myter om maten", ingår i serien "Forskare klargör" från Formas. Förlag Formas Fokuserar. Sid 191-201 (2004).

"Blodgruppsdieten: fantasier och kvacksalveri". Karin Nylund, Kerstin Sjölin, Gisela van der Ster och Dan Larhammar. Läkartidningen Vol. 101 (2004), nr 41, sid 3168-3172.

Larhammar, D. The Beauty of the Comparative Approach. Upsala Journal of Medical Sciences

Larhammar, D. "Fakes and fraud in commercial diets." Scandinavian Journal of Nutrition/Näringsforskning 49, 78-80, 2005.

Pseudovetenskapliga artiklar

Book reviews