Se samtliga publikationer

Barn med traumatiska upplevelser

Vi studerar barn som haft traumatiska upplevelser under uppväxten, deras uppfattning om dessa händelser, deras perspektiv på traumat i förhållande till de vuxnas, och hur de hanterar dessa erfarenheter.  

Utifrån ett salutogent perspektiv kartlägger vi risk och skyddsfaktorer för utveckling av posttraumatisk psykopatologi, så som posttraumatiskt stress syndrom (PTSD). Vi studerar effekten av preventiva metoder i riskgrupper och tidiga behandlingsinsatser för barn med sjukdomstecken . Forskningen sker i samarbete med universitetet i Duhok i irakiska Kurdistan där barn som utsatts för terror- och krigshandlingar identifieras, undersöks och behandlas. Inom projektet har bedömningsinstrumenten så som Genogram, HUTQ-C och PTSS-C, utvecklats för att värdera barns traumatisering och interventionseffekt.

Forskningen om barndomstrauma omfattar också studier om sexuella övergrepp, om psykosociala följder av allvarliga sjukdomar i barndomen och om hur barnet påverkas av en uppväxtmiljö som färgats av föräldrarnas sociala och/eller psykiatriska problem.

Medlemmar:

Abdoulbaghi Ahmad
Frank Lindblad
Viveka Sundelin Wahlsten
Nezar Ismet Taib, MD, doktorand

Kontakt

Abdoulbaghi Ahmad

Abdoulbaghi Ahmad
Associate Professor

e-mail: Abdulbaghi.Ahmad@neuro.uu.se