Barn- och ungdomspsykiatri

Besöksadress: Akademiska sjukhuset, ing 10
Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer: 018-611 5243
E-post: ann-charlotte.falt@neuro.uu.se

IT-ansvarig:

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Kontakt

Gruppledare:

Lisa Ekselius
Professor, Överläkare

e-mail: lisa.ekselius@neuro.uu.se