Forskning inom neurovetenskap

Vid Institutionen för neurovetenskap bedrivs forskning om nervsystemets normala funktion och utveckling, om de förändringar som uppstår vid sjukdomar och skador i nervsystemet, samt om nya behandlingsmöjligheter för patienter med dessa tillstånd. Även ärftliga faktorer och förvärvade tillstånd studeras som kan bidra till uppkomst av sjukdomar i nervsystemet, störningar i personlighet och beteende (t ex missbruk, kriminalitet).

Forskningen är framför allt inriktad mot följande huvudområden:

  • uppbyggnad och funktion av nätverk i hjärna och ryggmärg,

  • reglering av aptit och födointag,

  • biologiska mekanismer vid hjärnskador, samt behandling och rehabilitering av dessa skador,

  • genetiska mekanismer bakom neurologiska och psykiatriska sjukdomar samt personlighetsstörningar.

Forskningen kännetecknas av metodologisk mångfald; från molekylär- och cellbiologi, till bl. a. epidemiologi och kliniska studier av patienter med psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Här kan Du hitta mer information om Institutionens forskargrupper och de nätverk som leds av forskargrupper vid institutionen.