Forskning inom neurovetenskap

Vid Institutionen för neurovetenskap bedrivs forskning om nervsystemets normala funktion och utveckling, om de förändringar som uppstår vid sjukdomar och skador i nervsystemet, samt om nya behandlingsmöjligheter för patienter med dessa tillstånd. Även ärftliga faktorer och förvärvade tillstånd studeras som kan bidra till uppkomst av sjukdomar i nervsystemet, störningar i personlighet och beteende (t ex missbruk, kriminalitet).

Forskningen är framför allt inriktad mot följande huvudområden:

  • uppbyggnad och funktion av nätverk i hjärna och ryggmärg,

  • reglering av aptit och födointag,

  • biologiska mekanismer vid hjärnskador, samt behandling och rehabilitering av dessa skador,

  • genetiska mekanismer bakom neurologiska och psykiatriska sjukdomar samt personlighetsstörningar.

Forskningen kännetecknas av metodologisk mångfald; från molekylär- och cellbiologi, till bl. a. epidemiologi och kliniska studier av patienter med psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Här kan Du hitta mer information om Institutionens forskargrupper och de nätverk som leds av forskargrupper vid institutionen.

 

Aktuella avhandlingar

Kenney Roodakker, neurologi, 30 november 2018, kl 13.00

Cathrine Axfors, psykiatri, 14 december 2018 kl 13.00

Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Uppsala University Behavioral Facility, UUBFs hemsida

UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data. Besök vår hemsida för att läsa mer.