Forskning i framkant om hjärnan och nervceller

Vid Institutionen för neurovetenskap bedrivs forskning om nervsystemets normala funktion och utveckling, om de förändringar som uppstår vid sjukdomar och skador i nervsystemet, samt om nya behandlingsmöjligheter för patienter med dessa tillstånd. Även ärftliga faktorer och förvärvade tillstånd studeras som kan bidra till uppkomst av sjukdomar i nervsystemet, störningar i personlighet och beteende (t ex missbruk, kriminalitet).

Forskningen kan beskrivas med fyra forskningsprofiler:
Neurogenetik och miljö
Hjärnsjukdomar och trauma
Kognition och beteende
Sensorik, motorik och plasticitet

Traced pyramidal neurons in the intermediate hippocampus indicated in red (mCherry). Foto: Angelica Thulin, Developmental neurobiology

Forskningsgrupper

Neural crest stem cell neurosphere with differentiated neurons (red) and glial cells (green). Cell nuclei labeled blue. Foto: Dr. Elena N. Kozlova, Regenerative Neurobiology