Student Portal

We make use of the Student Portal, where both student and tutors can find all the information they need. To reach the programme staring before autumn 2014 Click here, welcome! To reach the programme staring after autumn 2014  Click here, welcome!

VFU handledare

Information för dig som är VFU- handledare, klicka här.

Education in Physiotherapy

Link to the programme home page in  the on-line course catalogue.

Välkommen till Fysioterapeutprogrammet

En av Sveriges bästa utbildningar

Sjukgymnastprogrammet, som 1 januari 2014 böt namn till Fysioterapeut- programmet, startades i Uppsala 1976 och har rankats som en av landets bästa.

Under 2013 utvärderade Högskoleverket, HSV, alla sjukgymnastprogram i Sverige. Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet fick högsta betyg på alla examina på grund- avancerad och yrkesnivå. Vi erbjuder även vidareutbildning med friståendekurser på både grund och avancerad nivå samtidigt som det pågår forskning inom flera intressanta områden inom fysioterapi.     

Kontakt

Besöksadress: Biomedicinska centrum, Husargatan 3, 752 37 Uppsala
Postadress: Box 593, 751 24 UPPSALA

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Enhetschef professor Pernilla Åsenlöf
Studierektor: Lena Zetterberg
Programsamordnare: Charlotte Urell
Studievägledare: Marie Sandström, mail: fysiostudievagledning@neuro.uu.se
VFU samordnare: Ann Bylund
Internationell koordinator: Camilla Ekvall

Studieråd: fysioterapeuternas.studierad@gmail.com, ordförande; Erica Westerberg

Information om Internationellt utbyte

Twitter: Fysioterapeutprogram (@fysiouppsala)

Klicka här för att få information om alla medarbetare vid Fysioterapeutprogammet.

Klicka på respektive medarbetares namn för att få fullständig information.

Aktuellt

  • Kursstart HT 2018 är 3 september 2018.
  • Terminstider för HT 2018 är 3 sep- 20 januari 2019.
  • Avslutningscermoni för termin 6 är 17 januari.

Winner of Neuroscience award for better teaching 2018

Mia Ramklint, Associate Professor in Psychiatry, Winner of “Neuroscience award for better teaching 2018”. Congratulations!

Click here to read the motivation.