Studievägledning

Som student på kurser eller program inom Institutionen för neurovetenskap kan du vända dig till följande personer om du är i behov av studievägledning:

Logopedprogrammet

Annika Backvall

Studievägledare allmänt

Sofia Ögefeldt

Studievägledare VFU


Maria Kruger Vahlquist (tj ledig)
 

Fysioterapeutprogrammet


Marie Sandström
Studievägledare
E-post: fysiostudievagledning@neuro.uu.se

Telefon: 018- 471 4763
Fax: 018-511540

Magisterkurs Fysioterapi


Karin Hellström

Mastersprogrammet i Biomedicin


Lina Thorvaldson

Läkarprogrammet


Helena Granbom
Studievägledare
E-post: medstudievagledning@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 46 75
Fax: 018-50 42 35

Studie- och karriärvägledning Uppsala universitet


För information och kontaktuppgifter följ länken nedan
Studie- och karriärvägledning

Kontaktperson för studenter med barn

Fysioterapeutprogrammet: Marie Sandström

Logopedprogrammet: Maria Kruger Vahlquist

Läkarprogrammet: Madeleine Le Grèves

Committee for Equal Opportunites power point for education

 Committee for Equal Opportunites power point for education

Intresserad av logopedprogrammet?

Antagning till senare del av program

Är du intresserad av Logopedprogrammet? Om du har läst lingvistik, fonetik och/eller psykologi och har den särskilda behörighet som krävs för Logopedprogrammet kan du göra en ansökan till senare del av program. Läs mer här