Kurser inom fysioterapi

Institutionen för neurovetenskap ger följande kurser inom Fysioterapi:

Grundnivå

Idrottsmedicin och idrottsrehablitering, 7,5 hp, 3SG007

Prel datum för vårens kursträffar kommer att stå i Studentportalen, klicka här

Ht 16/ Vt 17

Avancerad nivå

Beteendemedicin, Teori och tillämpningar inom sjukgymnastik, 7,5 hp, 3SG089

Prel datum för vårens kursträffar står i Studentportalen, klicka här

Vt 16
Beteendemedicin II. klinisk tillämpning inom sjukgymnastik, 7,5 hp Vt 18
Fysisk träning vid hälsa och sjukdom, 7,5 hp ej planerad
Rehabilitering av äldre, 7,5 hp, 3SG024 Ht 16
Magisterkurs i sjukgymanstik, teori, 15 hp Vt 17

Examensarbete i sjukgymanstik, fortsättningskurs avancerad nivå

Prel datum för vårens kursträffar kommer att stå i Studentportalen, klicka här

Ht 17
Fördjupningskurs i sjukgymnastik för vuxna med neurologiska funktionsstörningar, 7,5 hp ej planerad
Rehabilitering vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), 7,5 hp ej planerad

Kontakt

Besöksadress: Biomedicinska centrum, Husargatan 3, 752 37 Uppsala
Postadress: Box 593, 751 24 UPPSALA

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Enhetschef professor Pernilla Åsenlöf
Studierektor: Lena Zetterberg
Programsamordnare: Charlotte Urell
Studievägledare: Marie Sandström, mail: fysiostudievagledning@neuro.uu.se
VFU samordnare: Ann Bylund
Internationell koordinator: Camilla Ekvall

Studieråd: fysioterapeuternas.studierad@gmail.com, ordförande; Erica Westerberg

Information om Internationellt utbyte

Twitter: Fysioterapeutprogram (@fysiouppsala)

Klicka här för att få information om alla medarbetare vid Fysioterapeutprogammet.

Klicka på respektive medarbetares namn för att få fullständig information.