Seminar / Mikaela Syk

  • Date: 3/23/2018 at 12:30 PM 1:30 PM
  • Location: Akademiska sjukhuset Room Nasvell (room3) Entréplan Ing 10
  • Lecturer: Mikaela Syk, doktorand, läkare
  • Website
  • Organiser: Institutionen för Neurovetenskap
  • Contact person: Maria Brandt
  • Phone: 018-611 49 69
  • Seminarium

Adipokiner och psykisk ohälsa

Presentation av doktorandprojekt

Handledare: Janet Cunningham