Forskningsseminarie- Psykiatri / Efthymios Kouppis,

  • Date: 6/1/2018 at 12:30 PM 1:30 PM
  • Location: Psykiatrins hus Nasvell, entréplan ingång 10.
  • Lecturer: Efthymios Kouppis,
  • Website
  • Organiser: Inst f neurovetenskap
  • Contact person: Cecilia Yates
  • Phone: 018 4714771
  • Seminarium

Komplikationer i samband med graviditet och förlossning hos personer med personlighetssyndrom

Efthymios Kouppis, doktorand, läkare

Lisa Ekselius, handledare

Presentation av doktorandprojekt