Seminar / Hanna Ljungvall

  • Date: 20 April, 12:30–13:30
  • Location: Akademiska sjukhuset Room Nasvell (room3) Entréplan Ing 10
  • Lecturer: Hanna Ljungvall, doktorand, socionom
  • Website
  • Organiser: Institutionen för Neurovetenskap
  • Contact person: Maria Brandt
  • Phone: 018-611 49 69
  • Seminarium

Långtidsbehandling med opioider vid kroniska smärttillstånd

Presentation av doktorandprojekt

Handledare: Lisa Ekselius