Eva Larsson, Oftalmiatrik får forskningsanslag från Gullstrand

2015-11-14

Glädjande kan meddelas att Eva Larsson, Oftalmiatrik vid Inst för neurovetenskap har fått forskningsanslag från Gullstrand.