Ted Ebendal, Medicinsk utvecklingsbiologi, har fått Gustaf Adolfsmedaljen i guld

2015-02-25

Glädjande kan meddelas att Ted Ebendal, professor i Miljömedicinsk utvecklingsbiologi vid Inst för neurovetenskap har fått Gustaf Adolfsmedaljen i guld!

Motivering:
"Ted Ebendal har en mångårig framgångsrik forskningskarriär bakom sig, där han belyst olika aspekter på nervcellers utveckling och funktion. På senare tid har särskilt cellulära signalmekanismer vid nervcellsskada studerats. Vidare har Ted Ebendal en lång och gedigen gärning som prefekt inom den medicinska fakulteten samt även haft uppdrag som prodekanus. Han har därtill företrätt och utvecklat den experimentalla verksamheten vid Uppsala universitet. Handlingskräft och lojalitet utmärker hans arbete i samband med olika uppdrag."

Utdelningen sker fredagen den 22 maj 2015.

Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlinger) kan utdelas till medarbetare vid Uppsala universitet som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefullt utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.