Christian Benedict, Funktionell Farmakologi, har fått 2014 års Oscarspris

2014-07-28

Christian Benedict, Funktionell Farmakologi, Inst för neurovetenskap har av konsistoriet vid Uppsala universitets tilldelats 2014 års Oscarspris. Prissumman är 60 000 och utdelas till den yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet som genom vetenskaplig skrift gjort sig mest förtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet.

Prismotiveringen lyder:

Christian Benedict, 37 år, disputerade 2008 i Lübeck och kom till Uppsala universitet år 2010 för postdoktorala studier. Han har en tillsvidare anställning som forskare. Han har erhållit ett antal prestigefulla utmärkelser inom neurobiologi samt stora externa forskningsanslag. Forskningen kretsar kring sömnrubbningar och hur störningen av sömnen kan påverka vår tankeförmåga, men även leda till kroppsliga störningar i ämnesomsättningen som kan leda till uppkomsten av diabetes. Vidare har funnits en genetisk koppling till vissa varianter av arvsanlag (alleler) vilket kan ha betydelse för negativa hälsoeffekter i samband med skiftarbete.

Christian Benedict kommer mottaga medalj och pengar vid vinterpromotionen den 30 januari 2015.