Forskare i Uppsala får 8,7 miljoner av Hjärt-Lungfonden, Webfinanser.com

2011-12-22

Forskare i Uppsala får 8,7 miljoner av Hjärt-Lungfonden

 

Nio forskare i Uppsala får 8,7 miljoner kronor av
Hjärt-Lungfonden för att utveckla metoder och behandlingar som kan hjälpa
människor som har sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor. Totalt delar
Hjärt-Lungfonden i år ut 165 miljoner kronor till forskare över hela landet.

 

Hjärt-Lungfonden kan tack vare givare i hela Sverige nu dela ut 165 miljoner kronor till landets
ledande hjärt-, kärl- och lungforskare. Pengarna går till forskning som ska
rädda liv och ge bättre behandlingar för dem som drabbas av bland annat
hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp, hjärtsvikt, stroke och KOL.

 

De nio forskare i Uppsala som nu får dela på 8,7 miljoner kronor är

 

Jin-ping Li, forskare, Uppsala
  universitet

Jan Dumanski, professor, Uppsala
  universitet

Jenny Hallgren Martinsson,
  forskare, Uppsala universitet

Fredrik Palm, dr, Uppsala universitet

Lars Lind, professor, Akademiska
  sjukhuset

Margareta Emtner, med dr och
  leg. sjukgymnast, Akademiska sjukhuset

Christer Janson, professor,
  Akademiska sjukhuset

Per Venge, Professor, med dr, ph
  d, Akademiska sjukhuset

Carina Blomström Lundqvist,
  professor, Akademiska sjukhuset

 


Tack vare Sveriges alla givare kan vi säkerställa att forskningen i hjärt-, kärl- och lungsjukdom
fortsätter. Forskarna gör ett fantastiskt arbete med att utveckla metoder som
behandlar dessa svåra sjukdomar och vårt uppdrag är att finansiera deras
forskning, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

 

 

För mer information, kontakta gärna:

Anna
Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

 

Se hela artikeln