Unga som idrottar får andningsbesvär utan att ha astma, Dagensmedicin.se

2011-11-30

En oväntat stor grupp ungdomar får andnöd när de anstränger sig, visar ny forskning från Uppsala.

Att den som har astma kan drabbas av andningssvårigheter när hon idrottar är väl känt. Nu visar en enkätundersökning som Henrik Johansson, sjukgymnast och doktorand vid Uppsala Akademiska universitetssjukhus, presenterade att även ungdomar utan astma drabbas av liknande problem.

Forskarna kontaktade föräldrar till de drygt 3800 barn som var födda 1997-98 i Uppsala. Tanken var att föräldrarna tillsammans med barnet skulle svara på frågor om barnet hade astma, om det under det senaste året drabbats av ansträngningsutlösta andningsproblem och även frågor om hur mycket barnen rörde på sig.

De fick in svar rörande 61 procent av barnen. Drygt 8 procent hade läkardiagnostiserad astma, vilket motsvarar den uppskattade andelen i landet. Men på frågan om andnöd uppgav drygt 14 procent av ungdomarna att de haft det. Av dessa var två tredjedelar de som inte hade astma.

Från publiken kom frågan utifall den relativt låga svarsfrekvensen hade påverkat utfallet på så vis att de som hade problem var mer benägna än andra att svara.

Henrik Johansson sade att det var möjligt, och tillade att de hoppades få etiskt tillstånd att återkomma till de som inte svarat.

När det gällde frågan om hur mycket man rörde på sig var det bara knappt 12 procent som kom upp i en timme per dag av måttlig aktivitet – den motion som rekommenderas för barn och ungdomar.

Dålig kondition kan vara en anledning till att unga drabbas av andnöd. Nu ska forskarna gå vidare och mer objektivt mäta träningen genom att låta unga bära rörelsemätare och även föra en veckolång aktivitetsdagbok.

– Vi hoppas kunna få en mer rättvisande bild. I enkäter är det lätt att överskatta tiden man lägger på sina organiserade aktiviteter och samtidigt underskatta spontan rörelse, säger Henrik Johansson.

Lotta Fredholm

Lotta.fredholm@dagensmedicin.se

Se hela artikeln