Andnöd vanligt efter ansträngning, UNT.se

2011-12-21

Det är vanligt att barn får svårt att andas efter att ha ansträngt sig fysiskt. I Uppsala har vart sjunde barn i 12–13-årsåldern haft minst en andnödsattack i samband med ansträngning under det senaste året.

 

I de flesta fallen är orsaken till andnöden okänd.

Det framgår av en enkätstudie som besvarats av drygt 2 300 flickor och pojkar i Uppsala kommun födda 1997 och 1998.
– Att en del barn skulle rapportera andnödsattacker i samband med fysisk ansträngning var väntat, men att så många som vart sjunde barn gjorde det var överraskande, säger sjukgymnasten och doktoranden Henrik Johansson vid Akademiska sjukhuset, som gjort studien tillsammans med bland annat läkaren Leif Nordang vid öron-, näs- och halskliniken.

Den mest kända orsaken till andnöd i samband med ansträngning är astma. Av barnen som hade astma rapporterade mer än hälften att de fått svårt att andas efter fysisk ansträngning. Två tredjedelar av barnen som haft andnöd i samband med ansträngning hade dock inte astma. Det innebär att vart tionde barn i åldern 12 till 13 år haft svårt att andas efter ansträngning av någon annan orsak än astma.
– Troligen avstår många ungdomar i onödan från träning på grund av att de haft svårt att andas och är rädda att det ska hända igen. Därför är det mycket viktigt att vi tar reda på vad som orsakat dessa besvär och vad som kan göras åt dem, säger Henrik Johansson.

Av enkätsvaren att döma skulle de allra flesta barn behöva vara mer fysiskt aktiva än de är i dag. Bara vart åttonde barn nådde upp till de internationella rekommendationer, som säger att barn bör vara fysiskt aktiva under minst en timme varje dag. För att få mer detaljerade kunskaper om andnöd i samband med ansträngning och hur fysiskt aktiva barn på väg in i tonåren egentligen är ska efter nyår ett urval barn från studien erbjudas en noggrann undersökning på sjukhuset.
– Barnen kommer bland annat att få springa på ett löpband samtidigt som vi undersöker vad som händer i lungorna och halsen. En anledning till detta är att vi misstänker att en del av barnen som rapporterat andnöd har ett slags slemhinneveck i struphuvudet som i samband med ansträngning hindrar luftflödet genom halsen, säger Henrik Johansson.

Både barn som rapporterat att de haft andnödsattacker och barn utan besvär kommer att inbjudas att delta. Utöver testerna på sjukhuset kommer barnens totala fysiska aktivitet under en hel vecka att kartläggas med hjälp av bärbara elektroniska aktivitetsmätare.
– Mätningarna kommer bland annat att ge besked om vår hypotes stämmer att barn som fått andnödsattacker i samband med ansträngning är mindre fysiskt aktiva än barn utan andningsbesvär, säger Henrik Johansson.

 

Fakta

  • Enligt bland annat Nordiska rådets rekommendationer bör barn och ungdomar vara fysiskt aktiva under minst en timme varje dag.
  • Aktiviteten bör omfatta både måttlig och hård aktivitet, vara uppdelad på flera pass och vara så allsidig som möjligt för att ge kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, kortare reaktionstid samt koordination.
  • Enligt enkätundersökningen är Uppsalas 12-13-åringar fysiskt aktiva i minst en timme under i medeltal fyra dagar varje vecka.
  • En av fem är så fysiskt aktiv högst två dagar per vecka.

 

Av: Åke Spross ake.spross@unt.se

 

Se hela artikeln