2012 års pedagogiska pristagare utsedda

2012-05-30

Årets pedagogiska pristagare undervisar i psykologi, neurovetenskap, fysik och lärarämnen. Det fria pedagogiska priset tillfaller ekonomihistorikern Lars Fälting för hans insatser inom området kollegial samverkan och idéutbyte.

De pedagogiska pristagarna väljs utifrån förslag från studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av en beredningsgrupp som består av två lärare och två studenter från fyra olika nomineringsområden. Bedömningen görs utgående från fyra huvudaspekter: undervisningsinsatser, samverkan med studenter och kollegor, pedagogisk ledning och spridning av goda modeller. Det femte, fria priset delas ut för specifika pedagogiska insatser som universitetet speciellt vill lyfta fram, den här gången gäller det kollegial samverkan och idéutbyte.

– Skickliga och hängivna lärare är en grundförutsättning för att vi ska kunna erbjuda utbildningar av högsta kvalitet. I år har vi haft rekordmånga nomineringar till de pedagogiska prisen – inte minst från studenthåll. De lärare som nu belönas får ett verkligt exklusivt erkännande för sina förnämliga pedagogiska insatser, säger prorektor Anders Malmberg, ordförande i beredningsgruppen.

Prisen delas ut i samband med professorsinstallationen i universitetsaulan den 16 november. Prissumman är 20 000 kronor.

Nedan följer pristagarna och motiveringarna.

Universitetslektor Elisabeth Berg vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har tilldelats 2012 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning

Elisabeth Bergs undervisning präglas av entusiasm och omsorg om individen. Hennes höga ambitionsnivå ger motiverade och engagerade studenter. Hon skapar även förtroende och trygghet bland studenterna. Teori förenas skickligt med praktik, när konkreta erfarenheter och till synes enkla reflexioner i gruppen lyfts till en högre nivå. Som lärarutbildare är Elisabeth ett särskilt gott föredöme. Metodiken anpassas efter situationen, så att alla bär med sig goda exempel på hur man kan undervisa. Det är många lärarstudenter som konstaterat: ”Det är ju som Elisabeth Berg man vill bli!”

Universitetslektor Ebba Elwin vid Institutionen för psykologi har tilldelats 2012 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Med engagemang, energi och hängivenhet väcker Ebba Elwin studenternas metodintresse. Hon skapar en levande undervisningsmiljö där studenterna uppmuntras att ta en aktiv roll i lärandet. Hon inspirerar även till kritiskt tänkande och reflektion. Med stor ödmjukhet strävar hon ständigt efter att utvecklas som lärare. Ebba har också ett genuint intresse för utvecklingen av det pedagogiska arbetet på institutionen och hon är generös med att dela med sig av sina kunskaper inom kollegiet. I utvecklingsarbetet företräder Ebba alltid ett studentperspektiv med höga krav på god undervisning som grund!

Universitetsadjunkt Henrik Johansson vid Institutionen för neurovetenskap har tilldelats 2012 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Sprudlande, inspirerande och intresserad av sitt yrke, smittar Henrik Johanssons glädje och entusiasm av sig på studenterna. Det arbetsklimat som omger Henrik präglas av respekt och ödmjukhet. Med tålamod och många förklaringsmodeller lotsar han studenterna till en djupare förståelse. Aktuell forskning blandas med beprövad erfarenhet. Han får studenterna att inse hur viktigt det är att vara medveten om sina egna fördomar. Han har även ett sätt som får alla att bli sedda och uppmärksammade. Henriks kunskaper och nyfikenhet gör att studenternas intresse för det egna lärandet ökar!

Universitetslektor Staffan Andersson vid Institutionen för fysik och astronomi har tilldelats 2012 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Staffan Anderssons inspirerade och gedigna ledarskap främjar pedagogisk utveckling på både institutions- och fakultetsnivå. I detta arbete involverar han såväl kollegor som studenter och hans resultat sprids aktivt både lokalt inom universitetet och nationellt vid högskolepedagogiska konferenser. Staffan tar i sin roll som programansvarig ansvar för att alla studenter ska känna sig välkomna och sedda i sin roll på universitetet, något som enligt hans egen didaktiska forskning har stor betydelse för retention. Staffans egen undervisning vilar på vetenskaplig grund och hans engagemang och nytänkande både i och utanför klassrummet smittar av sig på studenterna!

Universitetslektor Lars Fälting vid Ekonomisk-historiska institutionen har tilldelats 2012 års fria pedagogiska pris på temat ”Kollegial samverkan och idéutbyte”.

Lars Fälting har som studierektor, programsamordnare, kursansvarig och lärare utvecklat och drivit gränsöverskridande utbildningar baserade på kollegial samverkan över ämnesgränser. Han har bland annat varit en drivande kraft bakom utvecklingen av Ekonomprogrammet, Masterprogrammet i samhällsvetenskap samt Historikerprogrammet. I detta arbete har hans nytänkande, entusiasm och goda argument främjat idéutbyten och skapat ett gott samarbete mellan medverkande lärare – både vad gäller kursinnehåll, undervisningsformer och administration. Lars har genom dessa insatser starkt bidragit till utvecklandet av bra kurser för studenterna under de ämnesintegrerande terminerna!

För mer information kontakta:
Jöran Rehn, pedagogisk utvecklare vid avdelningen för universitetspedagogisk utveckling, tel: 018-471 1950, 070-4250590
Anders Malmberg, prorektor och ordförande i beredningsgruppen, tel: 018-471 1902, 070-4250175

Se hela artikeln här