Psykosläkemedel knyts till graviditetsdiabetes, Dagensmedia.se

2012-07-11

Kvinnor som tar antipsykotiska läkemedel när de är gravida får oftare graviditetsdiabetes, men det är oklart vad sambandet beror på, visar en svensk studie i tidskriften Archives of General Psychiatry.

Många psykosläkemedel kan medföra viktuppgång och metabola biverkningar. Det är bakgrunden till en ny studie där forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet följt alla 357 696 kvinnor som fött barn i Sverige under perioden juli 2005 till och med december 2009.

Syftet var att ta reda på om användning av psykosläkemedel kunde kopplas till ökad risk för graviditetsdiabetes, vilket i sin tur ger ökad risk för komplikationer under graviditeten.

<a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|648|3463286|0|877|ADTECH;loc=300;grp=[group]" target="_blank"><img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|648|3463286|0|877|ADTECH;loc=300;grp=[group]" border="0" width="440" height="220" /></a>

Mycket riktigt fann forskarna att graviditetsdiabetes var vanligare bland de 507 kvinnor som använt psykosläkemedel under graviditeten: 4,1 procent bland dem som använt två av de mest diabetogena psykosläkemedlen olanzapin och klozapin, 4,4 procent bland kvinnor som använt övriga psykosläkemedel och 1,7 procent bland kvinnor som inte använt psykosläkemedel alls under graviditeten.

Men när forskarna korrigerade analysen för olika riskfaktorer som rökning och ålder var riskökningen bara statistiskt signifikant för användning av andra psykosläkemedel än klozapin och olanzapin. Och när forskarna i en ytterligare analys även korrigerade för BMI vid början av graviditeten var ingen av riskökningarna statistiskt signifikant.

Robert Bodén, som är psykiater vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och en av forskarna bakom studien, tolkar resultaten som att studiematerialet är för litet att säkerställa den aktuella kopplingen.

– Det mest intressanta är att vi ser en ganska stor riskökning, nästan en fördubbling, hos patienter som tar psykosläkemedel. Om det finns ett direkt orsakssamband mellan psykosläkemedel och graviditetsdiabetes kan inte vår studie ge svar på eftersom det är en observationsstudie. Kanske är det andra faktorer som spelar in, säger han.

– Men vad som är orsak och verkan är kanske inte heller det mest kliniskt intressanta. Budskapet i vår studie är att de här kvinnorna bör följas noga för att fånga upp eventuellt förekomst av graviditetsdiabetes, säger Robert Bodén.

Läs hela originalstudien:

Carl-Magnus Hake