The Copewell project

EU projektet THE COPEWELL project, med Svante Winberg, Beteendeneuroendokrinologi, Fysiologi, Inst för neurovetenskap. Sidan är på engelska.

Uppsala University Behavioral Facility, UUBFs hemsida

UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data. Besök vår hemsida för att läsa mer.