Swedish network for burn research (Sweburn)

En stor brännskada utgör en utmärkt modell för att studera svåra kroppsskador med betydande stress och risk för kroppsliga, själsliga och sociala konsekvenser. SwedBurn är en nationell, multidisciplinär forskningsplattform som utgår från de två centra, i Linköping och Uppsala, som år 2010 gavs nationellt ansvar att bedriva specialiserad brännskadevård i Sverige.

Läs mer www.Swedburn.se
 

Uppsala University Behavioral Facility, UUBFs hemsida

UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data. Besök vår hemsida för att läsa mer.