Ögat och Synen - Hjärnans fönster mot omvärlden

Forskning om ögat och synen pågår, förutom vid enheten för oftalmiatrik även vid enheterna för farmakologi, fysiologi och utvecklingsbiologi.

Unit for Developmental Neuroscience:

Development and Regeneration of the Retina - Finn Hallböök

Unit for Ophthalmology:

Open-angle glaucoma - Curt Ekström

Ophthalmic Biophysics - Per Söderberg

Paediatric Ophtalmology and Strabismus - Gerd Holmström

Unit for Pharmacology:

Evolution of vision in vertebrates and the origin of colour vision - Dan Larhammar

Unit for Physiology:

Neurophysiology of motion vision - Karin Nordström

 

 

 

Uppsala University Behavioral Facility, UUBFs hemsida

UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data. Besök vår hemsida för att läsa mer.