Nordisk fysiologisk förening

Institutionen för Neurovetenskap vid Uppsala universitet är nu värd för kansliet för Nordisk Fysiologisk Förening (NFF, på engelska Scandinavian Physiological Society). Föreningen, som grundades 1925, har till uppgift att främja fysiologisk forskning och intresset för fysiologisk vetenskap i sina medlemsländer. Bland annat organiseras möten och konferenser. Medlemmarna har också möjlighet att ansöka om resebidrag och att delta i olika aktiviteter.

Föreningen publicerar en tidskrift, Acta Physiologica, en av de äldsta fysiologiska tidskrifterna i världen. NFF är också medlem av ”Federation of European Physiological Societies”, som är ett förbund av alla Europeiska fysiologiska föreningar.

Administrationen av NFF flyttas runt mellan de olika medlemsländerna. Just nu finns den alltså i Uppsala. Både prof. Bryndis Birnir, generalsekreterare, och dr. Markus Sjöblom, mötessekreterare, är båda verksamma vid Institutionen för Neurovetenskap. Ordförande prof. Anders Arner och chefsredaktör för Acta Physiologica, prof. Jan Henriksson, arbetar på Karolinska Institutet.

Om du vill veta mer om NFF besök gärna vår hemsida http://www.scandphys.org

Det finns flera olika alternativ för dig som vill bli medlem: ordinarie medlem, associerad medlem, eller studentmedlem. Du har flera fördelar som medlem, bland annat har du fri access till Acta Physiologica online och möjlighet att söka resestipendier.