Federation of European Physiological Societies

Prof. Bryndis Birnir är kassör för Federation of European Physiological (FEPS). Föreningen bildades 1991 och består idag av 27 fysiologiska föreningar i Europa. Syftet är att skapa och underhålla kontakter och utbyte mellan medlemsföreningarna. Om du vill veta mer, besök gärna organisationens hemsida: www.feps.org.

Uppsala University Behavioral Facility, UUBFs hemsida

UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data. Besök vår hemsida för att läsa mer.