European Society for Comparative Endocrinology (ESCE)

Prof. Dan Larhammar är president för the European Society for Comparative Endocrinology (ESCE). Syftet med European Society for Comperative Endocrinology är att främja tvärvetenskaplig kunskap inom områdena biologi och medicin gällande morfologiska och funktionella aspekter av komparativ endokrinologi.

Uppsala University Behavioral Facility, UUBFs hemsida

UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data. Besök vår hemsida för att läsa mer.