Bifine

Nordiska nätverket Integrative Fish Behavioural Neuroscience Network, BIFINE, Svante Winberg, Beteendeneuroendokrinologi, Fysiologi, Inst för neurovetenskap.

Uppsala University Behavioral Facility, UUBFs hemsida

UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data. Besök vår hemsida för att läsa mer.