Samverkan och Nätverk vid Inst. för neurovetenskap

Flera forskargrupper vid Institutionen för neurovetenskap ingår i nätverk av samverkande forskargrupper med kompletterande kompetenser och teknologier.