Samverkan och Nätverk vid Inst. för neurovetenskap

Flera forskargrupper vid Institutionen för neurovetenskap ingår i nätverk av samverkande forskargrupper med kompletterande kompetenser och teknologier.

Uppsala University Behavioral Facility, UUBFs hemsida

UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data. Besök vår hemsida för att läsa mer.