Arbetsskada och tillbud, blanketter för anmälan

Arbetsskada är en olyckshändelse som givit en skada och som kan komma att ge besvär i framtiden. Också olycka på väg till och från arbetet, arbetssjukdom och smitta räknas som arbetsskada. Ska anmälas!

Mer information finns här: https://mp.uu.se/web/info/anstallning/stod-arbetsmiljo/arbetsskada

Blankett för anmälan finns här:  https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/9c28bf1f-0853-43bf-8886-c86925a865a2/FK9210_005_F_003.pdf?MOD=AJPERES

Tillbud är en händelse som skulle kunna leda till en olycka. Alla anställda och studenter har ansvar för att rapportera tillbud till prefekt/motsvarande.

Rapportering görs på tillbudsblankett och skickas till tillbud@uadm.uu.se. En kopia av tillbudsrapporten sparas på institutionen/motsvarande för uppföljning.