Riktlinjer för tjänsteresor inom Inst för neurovetenskap

I nedan dokument finns en sammanfattning av gällande regler för tjänsteresor. Detta är inga nya regler och reglerna är inte specifika för Institutionen för neurovetenskap, utan dessa regler gäller för hela Uppsala universitet.

Riktlinjer för tjänsteresor vid institutionen för neurovetenskap

Blanketten för anmälan av tjänsteresa lämnas in till er respektive administratör före avresa.

Blanketten ”Anmälan av tjänsteresa”