Varför interna sidor?

Dessa sidor finns som stöd och hjälp för dig som arbetar vid Institutionen för neurovetenskap.

Läs också "Vanliga frågor" för att se vem du kan få hjälp av i olika ärenden.

Länk till BMCs hemsida med mycket information om huset och verksamheten

 

Medarbetarundersökning/ Arbetsmiljöindikatorn

Grunden för allt somvår Institution kan åstadkomma är medarbetarna och den insats de gör. 

För att vi ska kunna leva upp till den potential som finns i organisationen är det därför viktigt att skapa de rätta förutsättningarna. Framföralltgenom ett gott arbetsklimat och en miljö där medarbetarna känner sig delaktiga och upplever att deras syn på den egna arbetssituationen tas på allvar.

Under september månad kommer vi att genomföra en medarbetarundersökning för att se hur vi på Institutionen för neurovetenskap upplever vår arbetssituation.

Frågeområdena som kommer att ingå är ledarskap, organisation, fysisk miljö, mål & strategier samt arbetsklimat. Det är viktigt att alla tar sig tid och svarar! Undersökningen är webbaserad och kommer att öppnas under måndagen 16 september. Alla kommer att få ett e-mail med instruktioner samt inloggning till undersökningen.

Ted Ebendal, prefekt:

– Vår Institution är först ut på banan att testa den nya formen av medarbetarundersökning som universitetet upphandlat från det fristående företaget QuickSearch! Återigen är vi unika och tar chansen att mäta och åtgärda eventuella brister i arbetsförhållanden inom vår stora Institution. Förberedelserna för denna enkät är i full gång och följs med stort intresse av personalavdelningen. Jag hoppas att ni alla tar tillfället i akt att göra er röst hörd och ge underlag för förbättringar!

Katarina Göransdotter-Jonsson, Personalspecialist, vid UU Personalavdelningen berättar:

– Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs nu en medarbetarundersökning, som vi benämner Arbetsmiljöindikatorn, i samarbete med Quick Search. Syftet med undersökningen är att få en bra bild av hur arbetsmiljön fungerar på vår arbetsplats, vilka styrkor vi har men också vilka förbättringsområden vi behöver ta tag i. En av de viktigaste delarna i undersökningen är att återkoppla och ta hand om resultatet av undersökningen. Som första institution vid UU att genomföra undersökningen kommer neurovetenskap också att få allt stöd och support i för- och efterarbetet från personalavdelningen som kan önskas.

 

Resultat av Medarbetarundersökningen

Till alla verksamma på Institutionen för neurovetenskap,

Medarbetarundersökningen är nu avslutad och resultatet håller på att bearbetas. Tisdagen den 5/11 kl 13.15, kommer prefekt Ted Ebendal att gå igenom resultatet för er alla på Institutionen. Informationsmötet sker i lokal B10:1, BMC och Institutionen bjuder på fika!

Läs mer om undersökningen genom att klicka här.

 

Så här många har svarat..