Varför interna sidor?

Dessa sidor finns som stöd och hjälp för dig som arbetar vid Institutionen för neurovetenskap.

Läs också "Vanliga frågor" för att se vem du kan få hjälp av i olika ärenden.

Länk till BMCs hemsida med mycket information om huset och verksamheten

 

Kommitté för lika villkor

Kommittén för lika villkor vid Institutionen för neurovetenskap har valt att arbeta med samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och ålder.

Här kan ni läsa Institutionen för neurovetenskaps handlingsplan Plan för Lika villkor 2014-2016

Här kan ni läsa om Uppsala universitets riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling.

Medlemmar

Lena Karlsson

Nadina Laurent

Fotis Papadopoulos

Madeleine Le Grevés

Zhe Jin

Linn Mosten (studeranderepresentant)

Petra Pichler (studeranderepresentant)

Läs mer om Universitetets jämställdhetsarbete

Universitetets jämställdhetskommitté 

Medfarms jämställdhetskommitté 

Medfarms jämställdhetsplan 2012 

Information om lika villkorsfrågor på Medarbetarportalen

Rådet för lika villkor

För att hitta information om rådet klicka på fliken Vårt UU och välj sedan fliken: Ledning och organisation och där väljer ni sedan fliken Rådgivande organ där hittar ni Rådet för lika villkor.

Min anställning

För information om Enheten för lika villkor och annat som rör lika villkor och anställda klicka på fliken Min anställning och välj sedan fliken Lika villkor.

På gång vid neuro

Hör av dig om du är intresserad av frågor kring lika villkor och vill vara med och arbeta för lika villkor på neuro!

Nästa möte är 24 okt kl 9-10.30

Om du anser dig särbehandlad på grund av…

… ditt kön eller könsuttryck

… din etnicitet/hudfärg

… att du har en funktionsnedsättning

… din trosuppfattning

… din sexuella läggning eller

… din ålder

Kontakta i så fall, den ena eller bägge, utav

1. Institutionens ombud för lika villkor

likavillkor@neuro.uu.se

2. Kursledaren

förnamn.efternamn@neuro.uu.se

Lika villkor Power Poin bild för undervisning