Varför interna sidor?

Dessa sidor finns som stöd och hjälp för dig som arbetar vid Institutionen för neurovetenskap.

Läs också "Vanliga frågor" för att se vem du kan få hjälp av i olika ärenden.

Länk till BMCs hemsida med mycket information om huset och verksamheten

 

Introduktion för nyanställda vid Institutionen för neurovetenskap

De första intrycken som nyanställd kan vara avgörande för hur det går i fortsättningen med arbete och relationer till kollegor.

En god introduktion på den nya arbetsplatsen skapar trivsel och känsla av tillhörighet. Det gör att den nyanställde snabbt kommer in i arbetet, vilket gynnar verksamheten både mänskligt och ekonomiskt. Beroende på arbetets art räknar man med sex månader till ett och ett halvt år innan en nyanställd blir fullt effektiv.

Introduktionen bör innehålla en lagom blandning av eget arbete och information. Introduktionen kan behövas även när en medarbetare får nya arbetsuppgifter eller återkommer från en längre tids frånvaro, till exempel en sjukskrivning. 

För mer information om introduktion och dess syfte och mål, se HR-guiden på medarbetarportalen.

Nedan finns checklistor för att underlätta introduktionsarbetet. Det finns tre checklistor

  • En checklista för introduktionsansvarig som är en generell checklista för alla medarbetare.
  • En checklista för introduktionsansvarig för de medarbetare som arbetar i laborativ miljö.
  • En checklista för den administratör som ska ge introduktion om semester, friskvård, primula webb mm.

Checklistorna kan anpassas efter vem som anställs, om personen är ny i arbetslivet, ny på universitetet eller har mer erfarenhet.

Checklista "introduktion för nyanställda gällande labsäkerhet".

Check list "Lab safety". (eng version av Intro för nyanställda gällande labsäkerhet)

Checklista "Introduktion för nyanställda - introduktionsansvarig".

Checklista "Introduktion för nyanställda - info för administratör".

Lika villkor-presentation

Klicka här för att visa lika villkor-presentation för alla studenter.
 

Tips för dig vid neurovetenskap!

Vid Krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112.

Vid allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer 018- 471 25 00.

OBS! Larmnumret ersätter tidigare nummer för akut väktarstöd.

Kontakta alltid prefekt eller stf prefekt vid krissituation.

Checklista vid krissituation

***

Ny fakturaadress svenska leverantörsfakturor

Från och med 1 oktober 2016 har vi ny fakturaadress som endast gäller svenska leverantörsfakturor.

Uppsala universitet
PG 1254
737 84 Fagersta

Rätt referens helt nödvändig. Tre siffror följt av tre bokstäver, inga mellanslag.

Hitta rätt referens och läs mer under "Administrativt stöd".

Friskvård

Alla anställda inom institutionen har rätt till en friskvårdstimme per vecka samt friskvårdsbidrag, läs mer under "kropp och själ".

***

Introduktion för nyanställda vid Inst för neurovetenskap

De första intrycken som nyanställd kan vara avgörande för hur det går i fortsättningen med arbete och relationer till kollegor. Läs mer här om introduktion till nyanställda vid  Institutionen för neurovetenskap samt nya checklistor.