Varför interna sidor?

Dessa sidor finns som stöd och hjälp för dig som arbetar vid Institutionen för neurovetenskap.

Läs också "Vanliga frågor" för att se vem du kan få hjälp av i olika ärenden.

Länk till BMCs hemsida med mycket information om huset och verksamheten

 

Institutionsstyrelsen

Styrelsen består av

Ordförande: Finn Hallböök - prefekt (till och med 2018-09-30)
Protokollförare: Lena Karlsson

Adjungerad ledamot:
Lisa Ekselius - Stf prefekt/ bitr prefekt kliniska delen av neurovetenskap
Anne-Marie Landtblom - Professor/ bitr prefekt grundutbildningen

Kategori: Lärare och forskare, för period 2017-07-01 - 2020-06-30

Ordinarie ledamöter:
Pernilla Åsenlöf - Professor
Malin Lagerström - Forskare
Dan Larhammar - Professor
Anna Rostedt Punga - Forskare

Suppleanter:
Helgi Schiöth - Professor
Klas Kullander - Professor
Robert Bodén - Universitetslektor
Svante Winberg -  Professor

Kategori: TA-personal, för period 2017-07-01 - 2020-06-30
Ordinarie ledamöter:
Cecilia Yates - Informatör
Suppleanter:
Maria Brandt - Ekonomiadministratör

Kategori: Studenter grund- och forskarutbildning för period 2016-10-01 - 2017-09-30
Ordinarie ledamöter:
Magdalena Wlad - Doktorand
Wanwisa Singthongthat - Studerande

Suppleanter:
Hedvig Zetterberg - Doktorand
Robert Kottelin- Studerande

*En av grundstuderande ledamöter är ordinarie och två suppleanter. Detta avgörs genom lottning.

Val av grundstuderande anordnas av Uppsala Studentkår, fakultetssamordnare vid den medicinska fakulteten.

Styrelsen har gruppsuppleanter. Styrelsen är beslutande organ för hela institutionen för neurovetenskap.

Styrelsens mötestider

Vårterminen 2018:

  • 6 februari
  • 6 mars
  • 11 april
  • 8 maj
  • 12 juni

Höstterminen 2018:

  • 4 september
  • 2 oktober
  • 13 november
  • 4 december

Plats: olika, se kallelsen

Tid: kl 13.15-15.45

Vill du föra fram din åsikt i styrelsen?

Kallelse med dagordning meddelas en vecka innan styrelsemötet på hemsidan. Är det något specifikt som du vill ska tas upp för diskussion och beslut, kontakta din grupps representant senast två veckor innan mötesdagen då dagordningen planeras och fastställs. Om du har frågor eller synpunkter gällande frågor i dagordning, kontakta din grupps representant senast innan mötet.