Vinnare av Neuropriset för bättre lärande 2018

Neuropriset för bättre lärande är ett pedagogiskt pris och utmärkelse vid institutionen för neurovetenskap.

Institutionen för neurovetenskap delar ut en pedagogisk utmärkelse för framstående och inspirerande insatser inom institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå. Priset som är på 10 000 kronor, delas ut vid Neurodagen varje år.

Vinnare år 2018:

Mia Ramklint, lektor i psykiatri, får Neuropriset för bättre lärande 2018
 

Motivering:

Mia Ramklint bidrar till att undervisningen får en framskjuten roll i vår verksamhet. Hennes kompetens och engagemang är en inspiration för Institutionens lärare och studenter. Hon bidrar till att utveckla och driva olika typer av studentaktiverande undervisning inom läkarprogrammet. Hon slår vakt om utbildningen kvalité genom att utveckla examinationen och att den på ett relevant sätt följs av studenter.” 

Grundutbildningskommittén, Uppsala, 10 april, 2018

Bitr. Prefekt för Grundutbildningskommittén
Anne-Marie Landtblom
Inst. för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Kontakt

Kommitténs ordförande är biträdande prefekt för grundutbildningen Anne-Marie Landtblom.

Kommitténs administratör: Annika Backvall.

Lika villkor-presentation

Klicka här för att visa lika villkor-presentation för alla studenter.
 

Mötestider

Nästa möte äger rum:
Plats: Cerebrum, C2:2
 

Mötesprotokoll

Kommitténs protokoll finns att hämta under rubriken Protokoll i menyn till vänster.

För att få minnesanteckningar från tidigare år, kontakta Annika Backvall.

Vinnare av Neuropriset för bättre lärande 2018

Mia Ramklint, lektor i psykiatri, fick Inst för neurovetenskaps Neuropris för bättre lärande 2018. Grattis!

Klicka här för att läsa hela motiveringarna.