Vinnare av Neuropriset för bättre lärande

Neuropriset för bättre lärande är ett pedagogiskt pris och utmärkelse vid institutionen för neurovetenskap.

Institutionen för neurovetenskap delar ut en pedagogisk utmärkelse för framstående och inspirerande insatser inom institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå. Priset som är på 10 000 kronor, delas ut vid Neurodagen varje år.

Vinnare år 2018:

Mia Ramklint, lektor i psykiatri, får Neuropriset för bättre lärande 2018
 

Motivering:

Mia Ramklint bidrar till att undervisningen får en framskjuten roll i vår verksamhet. Hennes kompetens och engagemang är en inspiration för Institutionens lärare och studenter. Hon bidrar till att utveckla och driva olika typer av studentaktiverande undervisning inom läkarprogrammet. Hon slår vakt om utbildningen kvalité genom att utveckla examinationen och att den på ett relevant sätt följs av studenter.” 

Grundutbildningskommittén, Uppsala, 10 april, 2018

Bitr. Prefekt för Grundutbildningskommittén
Anne-Marie Landtblom
Inst. för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Vinnare år 2017:

Olof Nylander, Fysiologi, får Neuropriset för bättre lärande 2017
 

Motivering:

"Olle är en mycket uppskattad lärare av både studenter och kollegor. Han har med stort engagemang gett föreläsningar på ett flertal kurser på både den medicinska och den farmaceutiska fakulteten och får alltid mycket höga poäng i kursvärderingar. Han har utvecklat föreläsningar till nära nog fulländning och är nu i färd med inspelning av föreläsningar för distansundervisning."

Grundutbildningskommittén, Uppsala, 14 mars, 2017

Bitr. Prefekt för Grundutbildningskommittén
Anne-Marie Landtblom
Inst. för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Vinnare år 2016:

Annika Bring, Fysioterap, får Neuropriset för bättre lärande 2016

Motivering:

” Annika som är universitetsadjunkt vid Fysioterapeutprogrammet
och klinisk fysioterapeut har med stort engagemang, specifik ämneskompetens och ett förtroendeingivande och inspirerande sätt varit en viktig person i såväl framtagandet av som i implementeringsarbetet med en ny utbildningsplan i fysioterapi. En utbildningsplan med en beteendemedicinsk profil som kräver helt nya kurser och inte minst nya pedagogiska angreppssätt och arbetsmodeller i undervisning och klinisk tillämpning med patienter. Annika har uppvisat just den personliga förmåga och kommunikativa känslighet som pedagogisk utveckling kräver parat med uthållighet och förmåga till teoretiskt välgrundade ställningstagande i specifika situationer.

Hon kan göra det komplicerade enklare, det svåra begripligare. Hon är omvittnat en mycket god pedagog och lärare på såväl grund- som avancerad nivå.

För verksamheten är den pedagogiska fingertoppskänslan viktig när hon målmedvetet, stöttar och lotsar lärare och kliniska handledare att klara av stora förändringar i det vardagliga arbetet så att förändringar blir kvarstående och långvariga. Att kunna vrida på det vanliga, tänka nytt och kreativt när något inte fungerar i arbetet med att nå ut med teorier och deras tillämpning.  Annikas pedagogiska förmåga bidrar starkt till en lyckad integrering av beteendemedicin i fysioterapi vilket leder till att vi kan bibehålla en hög kvalité och forskningsanknytning i framkant inom fysioterapiutbildning såväl nationellt som internationellt.” 

Grundutbildningskommittén, Uppsala, 10 februari, 2016

Bitr. Prefekt för Grundutbildningskommittén
Anne-Marie Landtblom
Inst. för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Vinnare år 2015:

Caisa Öster, Psykiatri, får Neuropriset för bättre lärande 2015

Motivering:

Caisa undervisar blivande sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i psykiatrisk omvårdnad och psykiatri.

”Caisa är en mycket uppskattad lärare av både studenter och kollegor. Hon har med stort engagemang och kunnande bl.a. utvecklat nya examinationsformer. Hon har dessutom nyligen drivit utvecklingen av det interprofessionella lärandet med utbyte mellan sjuksköterske- och läkarutbildningarna. Hon har också utvecklat och är ansvarig för fakultetens mest sökta fristående kurs som dessutom är helt nätbaserad.” 

Grundutbildningskommittén, Uppsala, 24 Mars, 2015

Bitr. Prefekt för Grundutbildningskommittén
Finn Hallböök
Inst. för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Annika Jordell Kylberg, får Hederspris för mer än 25 års utmärkt och uppskattad undervisning.

Motivering:

"Annika Jordell Kylberg har utbildat mer än 25 generationer av Biomedicinstudenter i konsten att odla celler. Alltid med mycket bra studentvärdering och inte sällan med betyget 6,0. Kommentarer vid utvärderingar: ”Mycket bra labbar med Annika!”, ”Otroligt kul!”, ”Labbhandledaren är fantastisk!”, ”Tydliga genomgångar
och roliga labbar”.
"

Grundutbildningskommittén, Uppsala, 24 Mars, 2015

Bitr. Prefekt för Grundutbildningskommittén
Finn Hallböök
Inst. för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Kontakt

Kommitténs ordförande är biträdande prefekt för grundutbildningen Anne-Marie Landtblom.

Kommitténs administratör: Annika Backvall.

Lika villkor-presentation

Klicka här för att visa lika villkor-presentation för alla studenter.
 

Mötestider

Nästa möte äger rum:
Plats: Cerebrum, C2:2
 

Mötesprotokoll

Kommitténs protokoll finns att hämta under rubriken Protokoll i menyn till vänster.

För att få minnesanteckningar från tidigare år, kontakta Annika Backvall.

Vinnare av Neuropriset för bättre lärande 2018

Mia Ramklint, lektor i psykiatri, fick Inst för neurovetenskaps Neuropris för bättre lärande 2018. Grattis!

Klicka här för att läsa hela motiveringarna.