Neuropriset för bättre lärande 2018

Neuropriset för bättre lärande 2018 är ett pedagogiskt pris och utmärkelse vid Institutionen för neurovetenskap.

Institutionen för neurovetenskap delar ut en pedagogisk utmärkelse för framstående och inspirerande insatser inom institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå. Priset som är på 10 000 kronor, delas ut vid Neurodagen varje år, i år sker det den 10 april 2018.

Neuropriset 2018 för bättre lärande är öppet för nomineringar. Kriterier för priset är i år pedagogiska insatser som inneburit utveckling och förbättring av undervisningen vid Institutionen för neurovetenskap. Den nominerade får gärna vara yngre lärare, kan vara adjunkt, lektor eller professor.

Länk till nomineringsformuläret

Vi ser fram emot era nomineringar!

/Grundutbildningskommittén vid Inst för Neurovetenskap.

Nomineringsförfarande:

Nomineringar kan göras av alla personer vid Institutionen för neurovetenskap och av studenter och doktorander som undervisats av personer vid institutionen.

Nomineringskriterier: Framstående undervisningsinsatser, skicklighet och engagemang. Förmåga att planera och utveckla undervisning som stimulerar lärande och kritiskt tänkande samt som betonar forskningsanknytning av undervisningen.

Nomineringar bedöms av grundutbildningskommittén vid Inst. för neurovetenskap som också utser pristagaren.

Prissumman kan användas till inköp av dator, litteratur, resa till konferens eller dylikt som har anknytning till pristagarens verksamhet vid institutionen.

Nomineringsformuläret för 2018 öppnar den 9 februari 2018 och stänger den 11 mars 2018.

Länk till nomineringsformuläret

Grundutbildningskommittén vid inst för neurovetenskap, februari 2018

Kontakt

Kommitténs ordförande är biträdande prefekt för grundutbildningen Anne-Marie Landtblom.

Kommitténs administratör: Annika Backvall.

Lika villkor-presentation

Klicka här för att visa lika villkor-presentation för alla studenter.
 

Mötestider

Nästa möte äger rum:
Plats: Cerebrum, C2:2
 

Mötesprotokoll

Kommitténs protokoll finns att hämta under rubriken Protokoll i menyn till vänster.

För att få minnesanteckningar från tidigare år, kontakta Annika Backvall.

Vinnare av Neuropriset för bättre lärande 2018

Mia Ramklint, lektor i psykiatri, fick Inst för neurovetenskaps Neuropris för bättre lärande 2018. Grattis!

Klicka här för att läsa hela motiveringarna.