Lärarhalvdag 2018 vid Inst för neurovetenskap

Välkommen till årets lärardag 2018 som har temat studentaktiverande undervisningsformer och nya systemet Blackboard.

Uppsala universitet strävar efter:

  • aktiv studentmedverkan
  • studentrepresentation
  • studentaktiverande undervisningsformer

På universitets hemsida skriver man att olika former av studentaktivering och studentinvolvering fördjupar studenters lärande och förståelse, förstärker deras engagemang inom sina ämnen, ger upphov till reflektion över det egna lärandet och främjar generiska färdigheter som att samarbeta och leda grupper. Läs mer under denna länk: http://www.uu.se/asp/

Institutionens grundutbildningskommitté vill med denna lärardag inspirera till mer studentaktiverande undervisningsformer. Programmet för dagen är därför följande.

Klicka på länk här för att komma till anmälan

Tid: Måndagen den 20 aug 2018
Plats: mer information kommer
Organisatör: grundutbildningskommittén Inst. neurovetenskap
Sista dag för anmälan: mån 13 aug 2018.

Klicka på länk här för att komma till anmälan

För mer information: kontakta anne-marie.landtblom@neuro.uu.se eller cecilia.yates@neuro.uu.se.

Välkomna!

Vänligen Grundutbildningskommittén via Anne-Marie Landtblom, bitr prefekt för grundutbildningen

 

Kontakt

Kommitténs ordförande är biträdande prefekt för grundutbildningen Anne-Marie Landtblom.

Kommitténs administratör: Annika Backvall.

Lika villkor-presentation

Klicka här för att visa lika villkor-presentation för alla studenter.
 

Mötestider

Nästa möte äger rum:
Plats: Cerebrum, C2:2
 

Mötesprotokoll

Kommitténs protokoll finns att hämta under rubriken Protokoll i menyn till vänster.

För att få minnesanteckningar från tidigare år, kontakta Annika Backvall.

Vinnare av Neuropriset för bättre lärande 2017

Olof Nylander, Prof i Fysiologi, fick Inst för neurovetenskaps Neuropris för bättre lärande 2017. Grattis!

Klicka här för att läsa hela motiveringarna.