Lärarhalvdag 2018 vid Inst för neurovetenskap

Välkommen till årets lärarhalvdag 2018 som har temat studentaktiverande undervisningsformer och nya systemet Studium (Blackboard).

Uppsala universitet strävar efter:

  • aktiv studentmedverkan
  • studentrepresentation
  • studentaktiverande undervisningsformer

På universitets hemsida skriver man att olika former av studentaktivering och studentinvolvering fördjupar studenters lärande och förståelse, förstärker deras engagemang inom sina ämnen, ger upphov till reflektion över det egna lärandet och främjar generiska färdigheter som att samarbeta och leda grupper. Läs mer under denna länk: http://www.uu.se/asp/

Studium är den nya läroplattformen som just nu gradvis introduceras på Uppsala universitet, och är det system som inom några år kommer att delvis ersätta Studentportalen. Studium är både ett administrativt och pedagogiskt verktyg och kommer att användas av lärare, studenter och kurs- och programadministratörer. Läs mer under denna länk: https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/projekt/ny-larplattform

Institutionens grundutbildningskommitté vill med denna lärardag inspirera till mer studentaktiverande undervisningsformer. Program:

12:00-12:30 – Inledande lunch vid mingelytan i anslutning till Gunnesalen, Psykiatrins hus, ing. 10, Akademiska sjukhuset

12:30-12:45Introduktion till lärarhalvdagen, Mia Ramklint, Institutionen för neurovetenskap

12:45-13:20Interaktiva föreläsningar, Charlotta Wallinder, Institutionen för läkemedelskemi & Anishia Wasberg, student

13:20-14:30Peer Learning, Lena Zetterberg, Institutionen för neurovetenskap

14:30-15:00 – Fika

15:00-16:30 - Studium, en introduktion till vår nya läroplattform, Eva Pärt Enander, IT-avdelningen, & Mika Hietanen, Litteraturvetenskapliga institutionen

Tid: Måndagen den 20 aug 2018, start kl 12 med lunch och sedan börjar programmet 12.30-16.30
Plats: Gunnesalen, Psykiatrins hus
Organisatör: grundutbildningskommittén Inst. neurovetenskap
Sista dag för anmälan: mån 13 aug 2018.

Klicka på länk här för att komma till anmälan

För mer information: kontakta anne-marie.landtblom@neuro.uu.se eller annika.backvall@neuro.uu.se

Välkomna!

Vänligen Grundutbildningskommittén via Anne-Marie Landtblom, bitr prefekt för grundutbildningen

 

Kontakt

Kommitténs ordförande är biträdande prefekt för grundutbildningen Anne-Marie Landtblom.

Kommitténs administratör: Annika Backvall.

Lika villkor-presentation

Klicka här för att visa lika villkor-presentation för alla studenter.
 

Mötestider

Nästa möte äger rum:
Plats: Cerebrum, C2:2
 

Mötesprotokoll

Kommitténs protokoll finns att hämta under rubriken Protokoll i menyn till vänster.

För att få minnesanteckningar från tidigare år, kontakta Annika Backvall.

Vinnare av Neuropriset för bättre lärande 2018

Mia Ramklint, lektor i psykiatri, fick Inst för neurovetenskaps Neuropris för bättre lärande 2018. Grattis!

Klicka här för att läsa hela motiveringarna.