Lärarhalvdag 2017 vid Inst för neurovetenskap

Välkommen till årets lärardag 2017 som har temat studentaktiverande undervisningsformer

Uppsala universitet strävar efter:

  • aktiv studentmedverkan
  • studentrepresentation
  • studentaktiverande undervisningsformer

På universitets hemsida skriver man att olika former av studentaktivering och studentinvolvering fördjupar studenters lärande och förståelse, förstärker deras engagemang inom sina ämnen, ger upphov till reflektion över det egna lärandet och främjar generiska färdigheter som att samarbeta och leda grupper. Läs mer under denna länk: http://www.uu.se/asp/

Institutionens grundutbildningskommitté vill med denna lärardag inspirera till mer studentaktiverande undervisningsformer. Programmet för dagen är därför följande.

12.00-13.00 Lunch i entréhallen, Psykiatrins hus, ing. 10, Akademiska sjukhuset

Gunnesalen

13.00-13.05 - Introduktion till lärardagen

13.05-13.30 - Vad är studentaktiverande pedagogik? Maria Magnusson, Läkarprogrammets pedagogiska enhet

13.30-14.20 - ”Flipped classroom teaching”  David Black-Schaffer, Institutionen för informationsteknologi. Pristagare, Uppsala universitets pedagogiska pris 2016

14.20-14.35 - Kaffe

14.35-15.30 - Fortsättning, ”Flipped classroom teaching”  David Black-Schaffer

15.30-15.50 - Mentometrar i undervisningen, Jan Sjölin, Institutionen för medicinska vetenskaper

15.50-16.15 - Vilka studentaktiverande metoder använder vi? Bikupediskussioner

16.15-16.30 - Prefekten informerar, avslutning

Klicka på länk här för att komma till anmälan

Tid: Måndagen den 21 aug 2017, kl 12.00-116.30 börjar med gemensam lunch
Plats: Gunnesalen, ing 10, Psykiatrinshus, Akademiska sjukhuset
Organisatör: grundutbildningskommittén Inst. neurovetenskap
Sista dag för anmälan: tors 16 aug 2017.

För mer information: kontakta anne-marie.landtblom@neuro.uu.se eller cecilia.yates@neuro.uu.se.

Välkomna!

Vänligen Grundutbildningskommittén via Anne-Marie Landtblom, bitr prefekt för grundutbildningen

 

Kontakt

Kommitténs ordförande är biträdande prefekt för grundutbildningen Anne-Marie Landtblom.

Kommitténs administratör:Eva-Lena Wahlberg.

Lika villkor-presentation

Klicka här för att visa lika villkor-presentation för alla studenter.
 

Mötestider

Nästa möte äger rum: 23 nov kl 14.30-17
Plats: Cerebrum, C2:2
 

Mötesprotokoll

Kommitténs protokoll för 2012 och senare finns att hämta under rubriken Protokoll i menyn till vänster.

För att få minnesanteckningar från tidigare år, kontakta Eva-Lena Wahlberg.

Vinnare av Neuropriset för bättre lärande 2017

Olof Nylander, Prof i Fysiologi, fick Inst för neurovetenskaps Neuropris för bättre lärande 2017. Grattis!

Klicka här för att läsa hela motiveringarna.